3e Dorpsplanavond UWG dorpsplan Emst

De dorpsavond van 27 oktober 2009 was voor Emster maatstaven druk bezocht. 72 Emstenaren gaven acte de presènce bij de presentatie van de plannen voor Emst, gegeven door de leden van de diverse “Uitwerk” groepen. Dit waren onder meer:

Ruimtelijke visie op Emst (Titia Hajonides
Zijaanzicht)-Wonen (Harm de Graaf)
Voorzieningen (Dorothee v/d Ende)
De Hezebrink (Gert Buitenhuis)
Verkeersveiligheid (Paul Gensen)
Hoofdweg (Titia Hajonides)
Ommetjes Emst (Johan Koop)
Aantrekkelijke erven (Henk-Jan de Graaf)
Beheer buitengebied (Gert Pannekoek)

De bijeenkomst werd geopend door Sjoerd Bokma, voorzitter van het Emster Belang die verslag deed van hetgeen er in de afgelopen 2 jaren reeds gedaan was en waarvan deze avond een vervolg was. Ook deelde hij mee dat Emst in de prijzen gevallen was met de plannen om Emst en de buitengebieden nog meer allure te geven. Hier hangt ook een behoorlijke subsidie aan. Meer hierover zult u ongetwijfeld in de Nieuwsbrief te lezen krijgen.

Het eerste deel van de avond werd gevuld door het presenteren van de voorstellen met behulp van een diapresentatie. De nadruk werd gelegd op het woord “voorstellen”. Na de pauze werden de tafels op zodanige manier neergezet dat er “proattafels” ontstonden, waar de geïnteresseerden hun ideeën, kritiek of anderszins konden uiten. Het werd een geanimeerd geheel. Bij de verschillende tafels zag je dat er druk geconverseerd werd, waarbij er ook hele zinnige opmerkingen gemaakt werden. Ondanks het feit dat er in het begin van dit verslag staat dat de avond druk bezocht was, zou het prettig zijn wanneer nóg meer Emstenaren van hun interesse blijk gegeven hadden. Het gaat per slot van rekening om ons eigen Emst, (zowel het dorp als de buitengebieden) waarvan de structuur zoveel mogelijk bewaard moet blijven.

Redactie Emster Belang
J. Broekman - Dekker

Hieronder een aantal leuke kiekjes van de avond

 Home