Van bloembollen tot World Wide Web.

De avond van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Emster Belang, stond op dinsdag 19 april 2005, voor een groot deel in het teken van het afscheid van Jan van Essen. Jan van Essen is 37 jaar onafgebroken bestuurslid van het Emster Belang geweest. Hij werd door de toenmalige huisarts dokter van Gelder, als jonge man binnengehaald en is tot op de dag van vandaag gebleven. Volgens Dorothee van der Ende die op treffende wijze de carrière van van Essen beschreef, is hij daarmee het langst zittend bestuurslid geweest, waar zij node afscheid van nam. Jan van Essen heeft vele bestuursleden zien komen en gaan, maar hij zelf was een altijd stabiele factor, die op prettige en sympathieke wijze de mensen in een bepaalde richting kon sturen. Als de nieuwe bestuursleden in jeugdige overmoed wel eens te snel wilden, dan wist Jan dit altijd in goede banen te leiden. Niet te snel, dan breekt het lijntje niet. Met een boeket bloemen voor zijn vrouw en een klein aandenken in de vorm van een pen voor Jan, nam Dorothee van der Ende namens allen afscheid. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur, om van Essen erelid van het Emster Belang te maken, als dank voor al die jaren dat hij zich voor Emst heeft ingezet.

In zijn dankwoord haalde van Essen herinneringen op aan de beginperiode. Hij vertelde onder meer dat de tuinen van Emst in die tijd een belangrijk deel waren van het gezicht van het dorp. Jaarlijks werden de mooiste tuinen gekozen en het was voor de Emstenaren heel belangrijk wanneer hun tuin een goede vermelding kreeg. Als beloning kreeg men dan een zak bloembollen. Nu heeft het Emster Belang een eigen website. De reden waarom van Essen zo lang bestuurslid bleef is, omdat hij er in gelooft dat je iets voor je medemens over moet hebben. Dat je samen sterk bent en dat je in de samenleving iets voor anderen moet betekenen. Nu is dan echter het ogenblik aangekomen dat hij andere dingen wil gaan doen. Hij wil in ieder geval veel gaan reizen. Het is hem van harte gegund Van Essen beloofde dat hij toch nog een beetje de vinger aan de pols zou blijven houden en als hij adviezen had zou hij niet schromen deze te geven. Hij eindigde met zijn persoonlijke slogan “Serieus werken op een ontspannen wijze, problemen op tijd en professioneel oplossen”. Aan het einde van de avond kregen de leden onder het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid persoonlijk afscheid van hem te nemen.

De redactie.

Enkele foto's

Home