Voortgang uitbreiding begraafplaats

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding van de begraafplaats aan de Kerkhofweg. De aanleg wordt gefaseerd uitgevoerd. Grote pakken klinkers staan klaar om de nieuw aan te leggen paden te verharden. Ook is er een begin gemaakt met de aanplant van bomen. In het voorjaar 2015 zal de eerste fase van de uitbreiding afgerond worden.

 

 

 

 

 

Home