Verslag van de bijeenkomst woningbouw in De Hezebrink te Emst.

Op woensdag 23 november 2005 was het Emster Belang aanwezig bij de door de politieke partijen CDA, PvdA en Groen Links georganiseerde bijeenkomst betreffende woningbouw in de gemeente Epe. De opkomst was hoog en de zaal was helemaal gevuld, vooral met jongeren.De heer Pijnenburg, wethouder in de gemeente Bladel, Noord-Brabant, was aanwezig om uit te leggen hoe in Bladel het project “goedkopere woningen voor de starter” is verlopen. De prijzen voor deze woningen bedroegen
€ 150.000

Veel voorbereidend werk moest door de jonge kopers zelf gedaan worden en de jongeren hebben hiertoe een vereniging opgericht. De woningen mogen niet aan derden doorverkocht worden, maar moeten bij het verlaten terugverkocht worden aan de woningbouwvereniging.

Doordat projectontwikkelaars worden omzeild en de grondprijzen goedkoper zijn, kunnen de prijzen zo laag worden gehouden. Volgens de heer Pijnenburg zit de grootste weerstand in de gemeentelijke organisatie.

De gemeente Epe wil in de komende jaren ruim 1500 woningen bouwen, een deel daarvan is bestemd voor de starters. Volgens de heer Van de Ven van woningbouwvereniging Triada moet er een betere doorstroming komen. Dit kan alleen wanneer je voor ouderen woningen bouwt. Dan is de doorstroomketting het langst. De heer Lagerweij stond niet negatief tegenover het geheel, maar maar gaf aan dat de woningen zouden toch zeker 190.000 tot 200.000 euro zouden moeten gaan kosten. Anders komt het kostenplaatje voor wat betreft de infrastructuur niet rond. Op 8 december spreekt de gemeenteraad van Epe over het woningbouwbeleid.

Wij blijven dit volgen.

Home