Enquête betaalbare woningen in Emst.

In de gemeenteraadsvergadering van 19 januari j.l. is de Woonvisie Epe 2005 –2015 door de Raad vastgesteld. Via een aantal amendementen (die door vrijwel de hele gemeenteraad (uitgezonderd VVD)werden ondersteund), is de woonvisie op een aantal punten bijgesteld. U hebt dit in een eerder bericht op onze website kunnen lezen. Belangrijkste punten zijn:

• 15 % van de nieuwbouw moet binnen de prijsklasse tot € 160.000 vrij op naam vallen;
• tenminste 10 % van het te bouwen aantal huizen moeten huurwoningen zijn
• Voor Emst zijn twee bouwlocaties in beeld; het z.g.n. GMM/feestterrein én Kuilakker 3.

De huidige voorstellen die voor invulling van beide locaties aan de gemeente voorgelegd waren kunnen niet aan bovenstaande eisen voldoen De goedkoopste woningen liggen rond de €200.000 waarbij in het plan voor het GMM / feestterrein duidelijk meer woningen in het lagere prijsklassen zijn voorzien, dan Kuilakker 3. Aan beide plannen moet dus nog worden gesleuteld.

Om een beter beeld te krijgen van de woningbehoefte, de woonwensen, de (gewenste en haalbare) prijsklasse en de voorkeur voor huur of koop, is op de site van de Stichting Betaalbare Woningen Emst (www.betaalbarewoningenemst.nl) een enquête te vinden. We roepen iedereen (jong en oud) die binnen afzienbare tijd (0 – 10 jaar) wensen of plannen heeft voor andere woonruimte in Emst om deze enquête in te vullen. Zo krijgen we met z'n allen een goed beeld van de concrete behoefte én de woningtypen die naar verwachting vrij zullen komen.

Home