Voor u gelezen in de Stentor van 29 september 2010

 

Bezwaren bushalte Emst afgewezen

 

EPE/EMST - De aanleg van een bushalte van de Veluwelijn op het Hezeplein in Emst gaat gewoon door. B en W hebben de bezwaren die hiertegen zijn ingediend afgewezen.

Ook een zienswijze over een nieuwe halte in Epe-Noord is niet gehonoreerd. B en W stellen vast dat de locaties voldoen aan de bestemmingsplanbepalingen en de bouwregels.

In Emst zijn de ondernemers van Blue Sky en De Drie Musketiers in het geweer gekomen tegen de transferhalte. Ze vrezen omzetverlies omdat het voor hun klanten minder aantrekkelijk zou worden om een terrasje te pikken. Wat beiden zorgen baart is dat fietsers over het terras gaan rijden omdat het fietspad tussen de horecazaken en de halte op gelijke hoogte wordt gebracht met het voetpad. Ze wijzen erop dat de veiligheid van de gasten, onder wie ook jonge kinderen, in het geding is..

Volgens B en W is er geen sprake van dat fiets- en voetpad op hetzelfde niveau komen te liggen. Omdat het hoogteverschil blijft bestaan denken B en W niet dat het er onveiliger op wordt voor de terrasklanten. Ook met de overlast van het busverkeer valt het volgens het college mee. In spitsuren rijdt er weliswaar om de tien minuten een bus op de Veluwelijn, maar de verwachting is niet dat ze steeds in Emst stoppen (en weer optrekken). Daarvoor is volgens B en W de gebruikersintensiteit te laag. Bovendien rijden de nieuwe bussen op aardgas, waardoor de uitstoot van uitlaatgassen en stankhinder beperkt zijn.

Ook andere bezwaren van de ondernemers, zoals het ontstaan van rommel en belemmering van uitzicht wegen in de ogen van B enW niet zwaar genoeg.

De zienswijze over de halte in Epe-Noord is meer een pleidooi voor de aanleg van een vrijliggend fietspad in de nieuwe groenstrook langs de Hoofdstraat tussen de Prinses Julianalaan en de Vlijtweg.

Nu de bezwaren zijn afgewezen - beroep hiertegen is niet mogelijk - willen B en W zo snel mogelijk met de werkzaamheden beginnen. De Veluwelijn wordt medio december operabel. De enige halte waarover nog een besluit moet worden genomen is die bij de Anne de Vriesschool in Epe. De plannen hiervoor liggen nog ter inzage. Tegen deze halte bestaat weerstand bij de school, maar ook bij omwonenden en ondernemers.

 

Home