Digitale informatiezuil bij SPAR Van Loo

Binnenkort wordt bij de voorgevel van SPAR Van Loo een digitale toeristische informatiezuil geplaatst. Via een touchscreen kan actuele toeristische informatie worden opgevraagd over de Veluwe, Epe en Emst.

Emster Belang heeft zitting in de Klankbordgroep van het Platform Recreatie & Toerisme van de gemeente Epe. Het platform beschikt over een jaarbudget van € 50.000 voor een eenmalige startsubsidies voor nieuwe toeristische activiteiten. In de vergadering van januari jl. kwam de mogelijkheid aan de orde om in te spelen op een aanbieding voor digitale toeristische informatiezuilen. Het Veluws Bureau voor Toerisme had een projectfinanciering vanuit de Provincie Gelderland weten te regelen voor 30 informatiezuilen. Deze konden tegen 50 % van het normale tarief worden aangeschaft. Wethouder René de Vries, die de portefeuille Recreatie & Toerisme heeft overgenomen van Frouke van Dam, was hierover enthousiast en polste of er belangstelling voor was vanuit de Eper kernen. In samenspraak met onze Ondernemersvereniging heeft Emster Belang laten weten graag in te willen gaan op het aanbod, waarbij de financiering van de zuil volledig voor rekening komt van de gemeente en de provincie.

Er is gezocht naar een plaats waar de informatiezuil het beste tot z’n recht zal komen. SPAR Van Loo was direct enthousiast en ook eigenaar Frenz was akkoord.

Zoals de planning er nu ligt, zal de zuil in de loop van de maand mei worden geplaatst. De helft van de informatie die straks kan worden opgevraagd wordt aangeleverd door het Veluws Bureau voor Toerisme. De andere helft zal door de gemeente Epe en door Emst worden verzorgd.

Hoe dit laatste er uit zal gaan zien is ons nu nog niet helemaal duidelijk. We verwachten er in ieder geval allerlei locale toeristische informatie op kwijt te kunnen. Een mooie gelegenheid om onze toeristische informatie beter te ontsluiten en Emst extra op de kaart te zetten.

In Emst komt nog een tweede infozuil, namelijk op Camping De Wildhoeve. Deze is door de eigenaren zelf aangekocht.

Voor tips & suggesties houden we ons aanbevolen.

Sjoerd Bokma

Home