Jaarverslag 2011

In het jaar 2011 heeft de UitWerkGroep Buiten regelmatig van zich laten horen in de pers en in daden. Tijdens de Streekmarkt van 25 juni op ’t Smallert werd het 1e Klompenpad onthuld, het pad ten westen van Emst. De UitWerkGroep “Aantrekkelijke erven” organiseerde de 2e plantdag, voorafgegaan aan een goed bezochte snoeicursus en de UitWerkGroep Buiten presenteerde het Landschap-versterkingsplan. In de Nieuwsbrieven hebt u hier alles over kunnen lezen.

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2011, om en om in ´t Ebbenhuis en in de Hezebrink.  Tijdens een van onze bestuursvergaderingen is de hoofdhuurder van ´t Ebbenhuis aanwezig geweest. Ook de waarnemend burgemeester heeft kennis gemaakt met het bestuur.

Het bestuur van de VKK is aangeschoven met als doel de totstandkoming van het Dorpsplan te evalueren.

Het bestuur heeft acte de présence gegeven bij de familie Dijkkamp en de opening van de nieuwbouw bij de School met de Bijbel.

Ook dit jaar is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen. Dit jaar hebben de bestuursleden weer voor de verspreiding gezorgd aan die adressen waarvan het e-mailadres niet bekend is. 

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2011:

Sjoerd Bokma                                  voorzitter                   aftredend      2014

Dorothee van der Ende-Gorter           secretaris                                      2015

Harm de Graaf                                 penningmeester                             2013

Wim van den Berg                            lid                                                2013

Ankie Lammers-Braakman               2e secretaris                                  2014

Wilbert Stegeman                            vice voorzitter                                2015

Freek Vos                                       lid                                                2012

De kascommissie bestaat uit Hans Buers, Janneke Wesselink en Henk Boeve.

Home