2012 nadert zijn einde. Een moment om weer even stil bij te staan en terug te kijken. Een ieder zal het achterliggende jaar verschillend hebben beleefd. Weer een jaar dat omgevlogen is met hopelijk veel mooie en gelukkige momenten. Voor anderen een jaar met zorgen en verdriet.  Het is belangrijk om steun bij elkaar te kunnen zoeken om moeilijke perioden te overwinnen en samen geluk te delen. Het einde van het oude jaar brengt ook het vooruitzicht van het nieuwe jaar “2013”. Vaak ook een  moment van bezinning over wat je graag anders of beter zou willen doen. De economische vooruitzichten zijn niet geweldig  en het zal een jaar worden waarin menigeen moet inleveren.  Toch zijn er meer dan voldoende lichtpuntjes,  geluk is niet afhankelijk van de economie alleen.

In het achterliggende jaar heeft het Emster Belang zich o.a., samen met vele Emster vrijwilligers, ingezet om de beleefbaarheid van het buitengebied te vergroten .  Boerenerven zijn voorzien van cultuurhistorische  beplanting en het 2de Klompenpad, het Loobrinkerpad is geopend.  De oude schapen-wasplaats ’t Rengel is door het Geldersch Landschap in historische staat hersteld.  In het nieuwe jaar zal het Emster Belang zich wederom inzetten voor het dorp Emst.  Snelheid beperkende  maatregelen op o.a. de Vaassenseweg en de Oranjeweg hebben de aandacht. Om het voortbestaan van het Ebbenhuis te garanderen wordt er gezocht naar kansen en mogelijkheden. De uitbreiding van de Hezebrink staat hoog op het verlanglijstje van velen  en hopelijk brengt het nieuwe jaar deze een stapje dichterbij.

 Laten we er met z’n allen een geweldig jaar van maken en vooral genieten van wat we kunnen en doen, in plaats van tobben over iets wat minder is. Het bestuur van Emster Belang wenst iedereen heel  fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2013.

PDF versie

Home