Ledenvergadering 25-03-2014

 

Op 25 maart jl. heeft het Emster Belang haar jaarvergadering gehouden in  Dorpshuis de Hezebrink. Op deze, goed bezochte avond, waren  wethouder van Nuijs en de heer de Jong , ambtenaar van de gemeente Epe, aanwezig om het project “Wijkgericht Werken” toe te lichten. Naar aanleiding van dit project zal er een  buurtwandeling worden gehouden op dinsdagavond 20 mei a.s. waarvoor de bewoners van de betreffende wijken in Emst door de gemeente Epe persoonlijk, middels een brief, uitgenodigd zullen worden om deel te nemen aan deze buurtwandeling.

Na het officiële gedeelte  van de ledenvergadering gaf Harry van Diepen van de Uilenstichting  Nederland een indrukwekkende presentatie over kerk-en steenuilen. Deze uilen komen in de omgeving van Emst veelvuldig voor.

 

 

 

 

Home