Namen , oorsprong en betekenis in Emst.

Mw. Post uit Emst vroeg ons waar de naam van de “Leeuwenboomweg” aan ontleend is. Sjoerd Bokma heeft wat speurwerk verricht en kwam onder andere uit bij de heer Jan Nienhaus van de gemeente Epe. Na wat meer aanvullend speurwerk kwam Sjoerd met het volgende antwoord:

Voor naamgeving in de wijk Kuilakker, is bij raadsbesluit van 15 oktober 1992, gekozen voor namen van percelen bouwland uit dit gebied zoals deze werden genoemd in het register van landerijen, opgemeten in 1809. In dit gebied komt de naam “leeuwenboom”voor. De herkomst van de naam dateert dus al van tenminste twee eeuwen geleden. Het is in Nederland een vrij unieke naam. Een zoektocht op het internet via Google heeft in Nederland geen plaatsen opgeleverd met deze straatnaam . Het boekje “Veldnamen en oude boerderij namen in de gemeente Epe”, geschreven door de heer Otten, biedt geen verdere verduidelijking. Begin 19 e eeuw wist iedereen in Emst waar de Leeuwenbomen stonden. Er was een akker achter en bij de Leeuwenbomen, 3 schepels land aan de Leeuwenbomen, bosgrond de Leeuwenbomen en een stuk bouwland genaamd de
“Leeuwenboomsakker”. Omdat deze namen vóór 1800 niet voor komen, gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een aanplant van de zogenaamde “Levensboom”, een van oorsprong Noord- Amerikaanse naaldboom. Na 1800 begon men de heide en zandverstuivingen te bebossen (einde citaat Otten). Dus goed beschouwd had de Leeuwenboomweg, eigenlijk “Levensboomweg”moeten heten.

Home