Omlegging Smallertse beek.

De omlegging van de Smallertse beek is gerealiseerd. De beek is afgekoppeld van de zwemplas en er is een nieuwe beek gegraven langs de Viskweekweg. Hierdoor is het gevaar van vervuiling van de Kievits zwemplas veel kleiner geworden. Dit is een enorme verbetering. Het Emster Belang is blij met de recente ontwikkelingen, maar zal zich blijven inspannen voor een algehele opheffing van de
riooloverstort.

Gerrit van der Snel en Jan van Essen

Home