Verkeersveiligheid oversteekplaats.

Naar aanleiding van onze brief aan de gemeente, waarin wij opnieuw onze zorgen over de verkeersveiligheid rond de oversteekplaats aan de Hoofdweg kenbaar hebben gemaakt, is er onlangs een reactie ontvangen.

De gemeente neemt onze zorgen serieus en gaat een tweetal acties ondernemen:

• Langs de Hoofdweg, aan de Noord- en Zuidzijde van de oversteekplaats zullen waarschuwingborden geplaatst worden om het verkeer er tijdig op te attenderen dat men een (voetgangers-)oversteek nadert;

• Ook zullen er als extra waarschuwing, aan weerszijden van de oversteekplaats stopstrepen op het wegdek worden aangebracht en tevens een signaal aan de weggebruikers dat zij pas weer mogen gaan rijden als de gebruikers de oversteekplaats ook daadwerkelijk hebben overgestoken en verlaten. De maatregelen die de gemeente neemt zijn minder vergaand dan waar wij op aangedrongen hebben. Des ondanks verwacht het Emster Belang dat ze de verkeersveiligheid ter plaatse zeker ten goede zullen komen. Daarnaast is het van belang dat we zelf als gebruikers van de oversteekplaats ook de verkeersregels goed in acht nemen en dat we onze kinderen instrueren hoe ze van de oversteekplaats gebruik moeten maken.

We houden de vinger aan de pols en vragen ook aan u om ons te laten weten hoe u de verbeteringen
ervaart en eventuele gevaarlijke situaties, als die zich weer mochten voordoen, aan ons door te
geven. Dit kan eenvoudig via onze website of door één van de bestuursleden hierover aan te spreken

Home