Snoeicursus

 

In het kader van het Project Aantrekkelijke Erven organiseerde het Emster Belang onlangs, in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een cursus Natuur en Landschap in Emst. In navolging van de mogelijkheid om deel te nemen aan het herinrichten en verfraaien van cultuurhistorische erven was de cursus bedoeld voor bewoners van het buitengebied in Emst, die in een mix van cursusavonden en een interessante  praktijkdag meer kennis op wilden doen over het Emster landschap en het beheer ervan.

De cursus bestond uit twee theorieavonden en een praktijkdag.

 

Op de eerste avond kreeg men uitleg over achtergrond en geschiedenis van de traditionele boerenerven. Wat waren de basisprincipes en achtergronden voor erven in Emst. Ook kreeg men handvaten voor landschappelijke versterking van erf en landschap.

Tijdens de tweede avond werd ingegaan op het belang van een erf voor flora en fauna. Met welke  voorzieningen zijn vlinders, vogels, kleine zoogdieren en plantensoorten op een gevarieerd erf gebaat. Er werden veel tips gegevens over hoe men hieraan zelf kan bijdragen.

Als laatste onderdeel van de cursus vond de praktijkdag plaats op landgoed Hanendorp te Emst. De 30 cursisten kregen de theorie te horen en in praktijk te zien hoe onderhoud gepleegd moet worden aan erfbeplanting, wilgen, hagen, fruitbomen, etc. Veel van de cursisten waren ook deelnemer aan het Ervenproject en kregen op deze wijze instructie om de nieuwe aanplant ook de komende jaren verantwoord te onderhouden.

Home