Voor u gelezen in de Stentor.

Datum: 18-05-2007

‘Zelf het heft in handen nemen en samen met gemeente aan de slag’. - Emst ontwikkelt ‘n plan voor eigen toekomst

Kern wil niet vermalen worden door Epe en Vaassen.

Door Jan Visser.

- EMST - De bewoners van Emst weten wat ze willen: meer huizen en werkgelegenheid en een kern met de belangrijkste basisvoorzieningen. In ieder geval geen woonkern die langzaam maar zeker tussen Vaassen en Epe vermalen wordt en zijn typische dorpskarakter verliest. Tijdens de ledenvergadering van Emster Belang werden de plannen besproken.

Dorpsvlaggen zijn er genoeg om vanaf elk huis in Emst te wapperen bij feestelijke gelegenheden. De verenigingskas van Emster Belang heeft door de productiekosten ervan zelfs een nadelig saldo. Trots wordt gemeld dat de Emster vlag weer op voorraad is en er inmiddels meer dan 65 zijn verkocht. Als kort daarna een toelichting wordt gegeven op nieuwbouwplannen aan de Kerkhofweg en de te bouwen huizen op een scherm worden geprojecteerd, ontbreekt eigenlijk alleen nog de wapperende dorpsvlag.

Voorlopig is het echter nog niet zo ver. Aannemer André van Laar uit Vaassen verwacht dat het definitieve ontwerp deze zomer gereed kan zijn en dat een jaar later met de bouw kan worden begonnen.

De bouw van huizen voor doorstarters, eengezinswoningen en appartementen staan op het programma. Bij voorkeur voor Emstenaren en hun kinderen. Volgens Van Laar geen eenvoudige opgave, maar zeker het proberen waard. Met 'levensloopbestendige bouw' hoopt hij in ieder geval te bereiken dat ook de oudere
Emstenaren langer in hetzelfde huis kunnen blijven wonen.

Niet alleen de nieuwbouwplannen staan op de agenda als het over de toekomst van Emst gaat. Voorzitter Sjoerd Bokma is blij met de kans die de bewoners hebben gekregen om over de toekomst van hun dorp te mogen meebeslissen. Bokma: ,,liever een bottom-up aanpak dan top-down.’’ Samen met de gemeente aan de slag gaan en zelf het heft in handen nemen kan volgens hem ook heel leuk zijn.

De toekomst van Emst gaat ook over verkeersveiligheid en werkgelegenheid en zonder uitzondering zijn de aanwezigen in hun nopjes met de plannen voor welness centrum De Veluwse Bron verder stroomafwaarts aan de Smallertsche Beek. Niet alleen de dorpseconomie krijgt daardoor een flinke impuls die aan misschien wel 80 inwoners werk biedt, ook de toeristische sector in de wijde omgeving wordt er volgens hem flink door versterkt.

De Emster Dorpswerkgroep zal komend jaar met geld en steun van de provincie Gelderland (Vereniging voor Kleine Kernen, VKK) en de gemeente Epe aan de slag gaan om een plan te helpen ontwikkelen voor de toekomst van Emst.

Home