Verlenging fietspad vanuit Vaassen tot aan de Stationsweg te Emst.

De gemeente is voornemens om het fietspad van het vroegere spoorwegtraject vanaf Vaassen, door te trekken tot aan de Stationsweg in Emst. Dit is een initiatief dat door het Emster Belang van harte wordt ondersteund. Enkele jaren geleden hebben we hiertoe al een verzoek ingediend bij de gemeente. Onlangs nog is er hierover een oriënterend gesprek geweest met de heer Droogh van het RGV (Recreatie Gemeenschap Veluwe). De heer Droogh zag op dat moment echter weinig mogelijkheden om dit op korte termijn te realiseren. Het Emster Belang zou heel graag zien, dat het fietspad zelfs doorgetrokken werd tot de kern van Epe. Dat zou een verlenging van het fietspad betekenen vanaf de Kopermolenweg tot de bebouwde kom van Epe. Over de N309 zou een ongelijkvloerse kruising moeten komen. Dit zou de veiligheid voor fietsers verhogen. Het bestuur houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Commissie Landelijk Gebied
Gerrit van der Snel en Sjoerd Bokma

Home