Vossenbroek één van Gelderse parels'

 

 

Een groot gezelschap, onder wie medewerkers van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, nam gisteren bij de officiële start van het project om in Vossenbroek de natte natuur te herstellen, een kijkje in het gebied. foto Hans van de Vlekkert

EMST - Inzet van maximale creativiteit. Dat beloofde ing. Peter van de Kreeke gisteren namens de provincie bij de officiële start van het project Vossenbroek bij Emst.

Van de Kreeke, van de dienst milieu, water en landelijk gebied van de provincie, zei dat in verband met de lastige situatie die is ontstaan rond de financiering van projecten in het landelijk gebied.

Veel is nog onzeker op dat terrein. Begin september heeft de provincie een tijdelijke subsidiestop ingevoerd, waardoor geen (nieuwe) financiële verplichtingen worden aangegaan.

Gesprekken met het rijk om extra financiële middelen te krijgen hebben nog niets opgeleverd en het onlangs gepresenteerde concept-regeerakkoord biedt ook weinig hoop dat het rijk met aanvullende middelen over de brug komt. Van de Kreeke, die de wegens grote drukte afwezige gedeputeerde Harry Keereweer verving, stelde dan ook vast dat een herprogrammering nodig is, die duidelijkheid moet verschaffen over de haalbare resultaten voor 2014, de periode waarover de provincie afspraken met het Rijk heeft gemaakt.

Of het project Vossenbroek daar ook mee te maken krijgt moet worden afgewacht. Hoopgevend is dat Van de Kreeke Vossenbroek, één van de parels van Gelderland noemde waar de verdroging van natte natuur wordt opgelost. In 2006 hebben de provincie en het Rijk afgesproken dat in 2013 de verdroogde natuur in 35 natuurgebieden zal zijn hersteld, waaronder dus Vossenbroek.

Dat het project 'een parel' is komt ook omdat het deel uitmaakt van het (natuur)gebied Epe/Vaassen/ Wisselse Poort en een knooppunt is tussen de Veluwe en de IJssel.

De zompige, venige grond leent zich uitstekend als voedingsbodem voor een elzenbroekbos. Zo'n type bos komt in Nederland heel weinig voor en is uniek voor Gelderland.

Het gebied kent van nature hoogteverschillen en er is sprake van een bijzonder schoon, van het Veluwemassief afkomstig kwelwater. Dit, in combinatie met een hoge grondwaterstand, biedt grote kansen voor het herstel van natte natuur.

In totaal komt er 24,5 hectare elzenbroekbos, dat straks te zien zal zijn vanaf de autosnelweg A50. Op de iets hoger gelegen gedeelten van het gebied - het gaat om circa vijftien hectare - worden dotterbloemhooiland, blauwgrasland en heischraalgrasland ontwikkeld, waar zeldzame plantensoorten zich thuisvoelen, zoals blauwe zegge en de brede orchis. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Graafmachines zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om de bovenste, fosforrijke laag af te graven. Op de armere grond eronder krijgen zaden kansen zich te ontkiemen.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen werkt bij het project, dat onder regie van de provincie staat, nauw samen met partners als waterschap Veluwe en waterbedrijf Vitens. Zowel Van de Kreeke als Geldersch Landschapdirecteur Peter van den Tweel beloofde dat zeer zorgvuldig zal worden omgegaan met de belangen van naburige particuliere

Home