AANTREKKELIJKE ERVEN EMST.

 

Vindt u de instandhouding van ons mooie dorp en de daarbij behorende erven ook zo belangrijk? In de laatste nieuwsbrief hebt u onderstaand kunnen lezen:

 

"Het Emster Belang organiseert in het kader van het koepelproject ‘Levend Landschap Veluwe’ het deelproject ‘Aantrekkelijke erven Emst’. Het betreft een project waarin u als bewoner van Emst de kans krijgt om samen met uw dorpsgenoten actief aan de slag te gaan om de directe omgeving en het eigen erf te verfraaien met een streekeigen beplanting! Het project is een dorpsaangelegenheid met individuele aandacht voor de inrichting van eigen erf.

 

De voorbereidingen van dit project zijn in inmiddels in volle gang. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland wordt een uitgebreide landschapsanalyse gemaakt. Deze analyse laat zien hoe het landschap is ontstaan en welke verschillende landschapstypen in Emst te vinden zijn. Ieder landschapstype heeft haar eigen, unieke karakter. Daarbij wordt gelet op zaken als grondgebruik, waterhuishouding, reliëf, wegenpatronen, bebouwingspatronen, verkavelings-patronen en het voorkomen van landschapselementen zoals singels, hagen, bosjes, poelen en (knot-) bomenrijen.

 

Met de analyse van de landschapstypen worden ook de verschillen tussen de erven inzichtelijk. Tegelijkertijd worden per landschapstype de kenmerken op een rij gezet  die kunnen dienen als leidraad voor het inrichten van uw erf op een streekeigen wijze. De resultaten van deze analyse worden u gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst later dit voorjaar. De nadruk zal daarbij liggen op de mogelijkheden die u zelf heeft om op uw erf aan de slag te gaan. 

 

Bent u na het zien van de analyse enthousiast geworden, dan bieden wij u deze zomer de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend advies door een landschapsdeskundige. Hij of zij zal samen met u op zoek gaan naar de mogelijkheden om uw erf landschappelijk te optimaliseren! Op basis van het erfbezoek zal een beplantingsplan worden opgesteld waarna de beplanting voor een laag bedrag aangeschaft kan worden".

 

Wanneer na het opnieuw lezen van bovenstaand enthousiast geworden bent en mee wilt doen dan kunt u zich opgeven bij:

De heer Hans Buers, telefoon nr.  0578-662122 of hans.buers@hotmail.com.

Terug    PDF Printversie