Basisschoolleerlingen te gast op het Loobrinkerpad in Emst.

Op uitnodiging van het Emster Belang en de werkgroep Klompenpaden waren 16 juni jl. de leerlingen van de groepen 5 en 6 van OBS de Sprenge Emst en van de School met de Bijbel uitgenodigd voor een educatieve natuurmiddag. Deze werd gehouden rondom het natuurgebied het Vossenbroek. De aanleiding was het eerste lustrum van het Klompenpad, het Loobrinkerpad. Ruim 60 kinderen werden door Wim Broekman welkom geheten bij de kikkerpoel van de fam. Bokma. Er werden twee groepen gemaakt die beurtelings waterdiertjes mochten vangen in de poel en een korte wandeling maken over het Loobrinkerpad. Deze wandeling, onder leiding van Bauke Terpstra, ging door het natuurgebied het Vossenbroek. Bauke wist de kinderen te boeien met mooie vertellingen van de historie van het gebied, het laten zien van een echt moeras en een wilde orchidee. 

In de kikkerpoel werden, onder leiding van Wim Broekman, waterdiertjes gevangen en van dichtbij bekeken. Salamanders, waterschorpioenen, staafwansen, geel gerande watertorren, bootsmannetjes en libelle larven, voor de kinderen heel bijzonder en een ware belevenis. Uiteraard werden de diertjes weer vrijgelaten in het water. Aan het einde van deze middag werden de kinderen getrakteerd op een ijsje. Gezien het enthousiasme van de kinderen kijkt de organisatie terug op een geslaagde middag.