Veel belangstelling voor de buurtwandeling, georganiseerd door de gemeente Epe voor de bewoners van de kern Emst. Er werd in twee groepen gewandeld zodat de gehele kern aangedaan werd. Hierbij waren aanwezig: mensen van de gemeente, Triada, wijkagenten, SWO/E en Koppel.Het doel was om gezamenlijk te kijken waar of wat in het dorp gemist wordt, verbeterd kan worden of juist zo moet blijven. Kortom, de leefbaarheid in Emst behouden en zo nodig verbeteren.

 

 

 

Home