19 januari j.l. zijn er, in opdracht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, opnames gemaakt voor een filmpje t.b.v. het project Levend Landschap.
Sjoerd Bokma is geïnterviewd en ook Johan Koop als coördinator van de Klompenpaden.
Fennie Dekker en Linda Sinteur, als fanatieke wandelaars van het Klompenpad zijn ook gefilmd en geïnterviewd.

Home