Klompenpad update 28 mei 2013

De Werkgroep Klompenpaden van het Emster Belang heeft, in samenwerking met de Werkgroep Klompenpaden Oene, een begin gemaakt met het aanleggen van een verbindingsroute tussen het Loobrinkerpad Emst en het Klompenmakerspad Oene. Aan de Emster zijde zijn de palen met de bordjes geplaatst richting het viaduct in Zuuk waar de oversteek van de A50 wordt gemaakt. De Gemeente Epe heeft aan beide zijden van het viaduct een talud aangebracht waardoor de wandelaars niet langs de drukke weg hoeven te lopen. Het talud komt bij het viaduct uit zodat men alleen over het viaduct hoeft te lopen. Zowel Emst als Oene is daar de Gemeente Epe zeer erkentelijk voor. De taluds behoeven nog wel enige aanpassing qua veiligheid maar daar wordt aan gewerkt.

De datum van de officiële opening van de verbindingsroute Emst/Oene wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Het verbinden van de routes maakt het mogelijk om een lange afstand wandeling te maken. Door het aansluiten van het Schaverensepad op het Loobrinkerpad en straks het Klompenmakerspad kan er 30 km. klompenpad worden gewandeld. In de nabije toekomst zal  Oene ook de mogelijkheden bekijken om aan te sluiten bij de paden in Nijbroek en Terwolde.

Home