Aantrekkelijke Erven

Wethouder Joop van Nuijs heeft op 27 november j.l . het officiële startsein gegeven van het project Aantrekkelijke  Erven. Op het erf van de fam. Jansen aan de Tolweg in Emst werd door de Heer van Nuijs het eerste boompje geplant Het  project Aantrekkelijke Erven is één van de 3 projecten die Emster Belang onder de vlag van Levend Landschap Veluwe gaat uitvoeren. De andere twee projecten zijn, uitgebreidere wandelmogelijkheden over boerenland en meer koeien in de wei. Deze projecten komen voort uit het dorpsplan, dat Emst op basis van een uitgebreide raadpleging onder dorpsgenoten heeft opgesteld.

 

De eerste stap van het project Aantrekkelijke Erven was een analyse van de landschapstypen. Emst heeft van west naar oost verschillende landschappen die sterk samenhangen met hoe de grond ontgonnen is. Vervolgens is een eerste groep geïnteresseerden uit het buitengebied door de werkgroep benaderd en samen met een adviseur van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bezocht. Samen met de eigenaar is een beplantingsplan gemaakt wat past bij die erven en tevens een bijdrage levert aan een aantrekkelijk landschap, bv een beukhaag, struiken, bomen en / of hoogstamfruit boomgaardje.

 

Op zaterdag 27 november is het plantmateriaal uitgereikt aan deze eerste groep deelnemers. De deelnemers betalen hiervoor maar een kleine bijdrage. Volgend jaar zullen er tal van activiteiten worden georganiseerd, waaronder een streekmarkt, snoei- en onderhoudscursussen en kunnen nieuwe deelnemers voor het ervenproject aanhaken. Als u hiervoor belangstelling heeft meld u dan aan bij het secretariaat van Emster Belang.

 

De 3 projecten zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Epe, de Provincie Gelderland, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en de Postcode Loterij, en worden uitgevoerd door het Emster Belang samen met de Stichting Landschapbeheer Gelderland. In het verlengde hier van zal het Emster Belang in samenwerking met de beide basisscholen van Emst een scholenproject organiseren over landschappen. Tevens wil men een Streekmarkt en landschapsdag organiseren. Nieuws hierover zal op de website gepubliceerd worden.

Zie hier de foto's van de plantdag

 

Home