Nieuwsbrief DorpsWerkGroep februari 2008

 

Op 6 november werd een succesvolle Dorpsavond georganiseerd in De Hezebrink. Meer dan 100 enthousiaste Emstenaren en belangstellenden mochten wij verwelkomen.

De inwoners van Emst waren verdeeld als volgt:

 

 

< 30 jaar

30 – 50 jaar

> 50 jaar

Man

2

22

40

Vrouw

5

10

22

 

Uitgangspunt tijdens deze Dorpsavond was een inventarisatie te maken van de wensen en ideeën die leven met het oog op de toekomst. Deze inventarisatie vond plaats aan de hand van het plakken van briefjes die geplakt konden worden op grote borden met de onderwerpen:

 

- veiligheid – woningbouw – voorzieningen – recreatie – natuur en milieu – verkeer – buitengebied – werkgelegenheid en bedrijvigheid – overig/algemeen.

 

Aan de oudste kinderen van de beide basisscholen is vooraf gevraagd hun ideeën met betrekking tot de toekomst van Emst kenbaar te maken. De leerlingen hebben deze opdracht met verve opgepakt. Het resultaat waren prachtige maquettes. Tijdens de pauze konden deze bewonderd worden. De leerlingen hebben onder meer een maquette gemaakt van een kinderboerderij, een zwembad en nog veel meer. Op de website: www.emsterbelang.nl zijn foto’s te bekijken.

Hierna konden de aanwezigen aan de hand van stickers bepalen welke ideeën de grootste prioriteit moeten krijgen.

De volgende verdeling is naar voren gekomen:

 

 

Briefjes

stickers

Voorzieningen

97

93

Verkeer

80

72

Woningbouw

69

109

Recreatie

64

45

Buitengebied

31

41

Natuur en Milieu

25

17

Veiligheid

16

14

Werkgelegenheid en Bedrijvigheid

13

22

Overig/Algemeen

8

22

Totaal

403

435

 

Aan de hand van deze uitkomst wordt door de Dorpswerkgroep een Speerpuntennota geschreven die de basis moet gaan vormen van het Dorpsplan. De Dorpswerkgroep gaat nu de haalbaarheid van de ingediende voorstellen toetsen.

 

Op de website: www.emsterbelang,nl onder de button Dorpsplan vindt u de uitwerking van deze avond: de Speerpuntennota en het overzicht van alle ingeleverde memo briefjes. De beide documenten kunnen worden gedownload.

Tevens liggen de beide documenten ter inzage bij De Hoeksteen en De Hezebrink.

De documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de leden van de DorpsWerkGroep.

U heeft tot 15 maart de mogelijkheid om nog suggesties ter aanvulling aan te brengen in het concept.

 

Na de toetsing gaan de uitwerkgroepen aan de slag om de plannen en ideeën uit te werken in concrete voorstellen. Indien u zich wilt aansluiten bij een van de uitwerkgroepen die zich buigen over de bovenstaande onderwerpen, dan kunt u zich via de website opgeven of bij een van de leden van de DorpsWerkGroep.

 

De DorpsWerkGroep bestaat uit de volgende leden:

 

Naam

Adres

Woonplaats

Tel.nr.

e-mail

 

 

 

 

 

Gert Buitenhuis

 

Hullandstraat 11

8166 AR  EMST

662346

g.buitenhuis3@chello.nl

Jan van Essen

 

Achterdorperweg 5

8166 KG  Emst

661570

vanessen.jan@planet.nl

Annabel Kiezebrink

 

Ds.v.Rhijnstraat 55

8166 AL  EMST

662177

kruimel1986@hotmail.com

Jacob Mosterd

 

Vaassenseweg 7

8166 AT EMST

 661001

jac.car.mosterd@hetnet.nl

Johan Pannekoek

 

Molenweg 4

8166 AX  EMST

661117

johanpannekoek@orange.nl

Jeanine Post

 

Leeuwenboomweg 30

8166 BB  EMST

661239

jeaninepost@hotmail.com

Gerrit Riphagen

 

Hezeplein 6

8166 AJ  EMST

662421

griphagen@hetnet.nl

Marian Stokhof

Hoofdweg 11

8166 AC  EMST

 

662549

info@stokhof.nl

Freek Vos

Oranjeweg 108

8166 JD  EMST

 

661981

freekvos@hetnet.nl

Herman de Weerd

Stroeteweg 11

8166 KC  EMST

 

662151

HermandeWeerd@solcon.nl

Coby de Wilde

 

Ds v.Rhijnstraat 71

8166 AL  EMST

661631

cobydewilde@hetnet.nl

Dorothee van der Ende

Engbroekweg 3

8166 JM  EMST

 

661068

dorothee@emst.nl

Ankie Lammers

Veldweg 4

8166 HW  EMST

 

661930

ankie.Lammers@lammienet.com

Wilbert Stegeman

Hogeweg 48

8166  JK   EMST

 

662303

w_stegeman@planet.nl

 

Wij vertrouwen op een vruchtbaar vervolg.

 

De DorpsWerkgroep

 

Home