30 september 2008

Inwoners van Emst het is zover, het Dorpsplan is klaar!

In de laatste nieuwsbrief, van februari 2008, hebben wij u geïnformeerd over de Dorpsavond (startbijeenkomst) en het vervolg hiervan. Inmiddels is er door de DorpsWerkGroep op basis van de startbijeenkomst een Speerpuntennota opgesteld en er heeft een toetsingsbijeenkomst met deskundigen plaatsgevonden. In deze toetsingsbijeenkomst is de haalbaarheid van de ingediende voorstellen besproken met belanghebbenden en ambtenaren. Dit alles heeft geleid tot het tot stand komen van het Dorpsplan Emst.Dit Dorpsplan is een visie op de toekomstige ontwikkeling van Emst met als centraal onderwerp de leefbaarheid van het dorp. De ideeën en wensen zijn ingebracht door de inwoners van Emst en de Dorpswerkgroep heeft deze verwoord in het Dorpsplan.

Op 30 september a.s. wordt het Dorpsplan officieel aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Epe.

Graag willen wij alle inwoners van Emst uitnodigen hierbij aanwezig te zijn en tevens een gedrukt exemplaar in ontvangst te nemen. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis de Hezebrink op 30 september (de zaal is open om 19.30 uur en de koffie staat klaar).

Na het officiële gedeelte zal de heer Van Laar, van het gelijknamige aannemersbedrijf, een impressie geven over de nieuw te bouwen woonwijk aan de Kerkhofweg.

Bij vertrek krijgt u het Dorpsplan mee naar huis.. Denkt u liever in oplossingen dan in problemen?

Nu zult u misschien denken leuk en aardig een dergelijk Dorpsplan, maar wat moeten wij ermee? Nou, eigenlijk begint het nu pas. Het Dorpsplan moet nu verder uitgewerkt worden door verschillende uitwerkgroepen. Deze uitwerkgroepen worden samengesteld uit betrokken partijen en inwoners van Emst. Een aantal enthousiaste Emstenaren heeft zich al aangemeld.

De volgende UitWerkGroepen zullen aan de slag gaan:

• Woningbouw
• Voorzieningen
• Verkeer en veiligheid
• Buitengebied

Een tijdspad is moeilijk aan te geven, maar de UitWerkGroepen zullen ernaar streven om in de 1e helft van 2009 concrete plannen te kunnen presenteren.

Wilt u ook deelnemen in een UitWerkGroep dan kunt u zich aanmelden bij één van de leden van de DorpsWerkGroep op 30 september of via de Website van Emster Belang: www.emsterbelang.nl

De DorpsWerkGroep bestaat uit de volgende personen:
Gerrit Riphagen (voorzitter), Gert Buitenhuis (vice voorzitter), Dorothee van der Ende (secretariaat), Jan van Essen, Annabel Kiezebrink, Ankie Lammers, Jacob Mosterd, Johan Pannekoek, Jeanine Post, Wilbert Stegeman, Marian Stokhof, Freek Vos en Herman de Weerd.

Tot ziens op 30 september in de Hezebrink!

Home