Emst werkt aan haar uitstraling,  plantdag van het “Ervenproject Emst”

Het was zaterdag 26 november een drukte van belang op het erf van de familie de Zwaan aan de Oranjeweg te Emst. Vanaf deze locatie konden de deelnemers aan het “ervenproject” van het Emster Belang, in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, hun bestelde plantmateriaal afhalen.

 

 Het project “Aantrekkelijke Erven” is onderdeel van het project Levend Landschap Veluwe en is in 2009 van start gegaan met als doel in het buitengebied van Emst het streekeigen  landschap te versterken en beter beleefbaar te maken.

 

 Geïnteresseerde inwoners van Emst konden zich aanmelden voor een vrijblijvend erfadvies door een deskundige van Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met vrijwilligers van de Werkgroep Aantrekkelijke Erven van het Emster Belang. Dat het animo en enthousiasme groot is onder de inwoners van Emst blijkt uit het feit dat er in 2010 ongeveer 10 erven cultuurhistorisch zijn ingericht/hersteld. Op basis van dit succes is besloten om ook in 2011 het project een vervolg te geven. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij gemeentelijke ondersteuning.

 

Dit jaar hebben zich maar liefst  32 deelnemers aangemeld in het buitengebied van Emst. De beplantingsplannen omvatten zowel erfbeplanting als ook landschapsinrichting voor verder van de bebouwing gelegen percelen. De plantmaterialen variëren van diverse soorten hagen, lei-linden meidoornhagen tot forse (fruit)bomen.

Daarnaast zijn er ook plannen gemaakt voor andere landschapselementen zoals houtwallen etc.

 

Onder enthousiast en luid applaus van de aanwezigen heeft wethouder Joop van Nuijs van de gemeente Epe op het erf van de familie de Zwaan de eerste boom geplant.  Na een korte aanplantinstructie en het betalen van de eigen bijdrage,  werd het plantmateriaal uitgedeeld en ging ieder huiswaarts om daar hard aan het werk te gaan met dit alles aan te planten en op die manier een belangrijke  bijdrage te leveren aan de versterking en het herstel van een aantrekkelijk en cultuurhistorisch verantwoord  landschap.

Het Emster Belang hoopt ook in 2012 en 2013 een vervolg te kunnen geven aan het project “Aantrekkelijke Erven” waarbij wellicht ook de andere dorpen van de gemeente Epe mee kunnen doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home