Uitwerkplan Emst

 

Speerpunten uit het Dorpsplan Emst Opgesteld door Uitwerkgroepen bestaande uit inwoners van Emst in samenwerking met het Emster Belang januari 2010

 

Voorwoord

 

Samenvatting

 

1. Ruimtelijke visie op Emst

1.1 Wat is het ruimtelijk karakter van Emst. 6

1.2 Dorp in landschap : elke rand van het dorp een verschillende landschap 7

1.3 Dorpskern : Hoofdweg is de beelddrager 10

1.4 Lintbebouwing is een typisch Emster straatbeeld 12

 

2. Plan voor de versterking van het buitengebied

2.1 Inleiding 13

2.2 Doelstellingen uitwerkgroep Buitengebied 13

2.3 Fiets- en wandelpaden rondom Emst 13

2.3.1 Wandelroutes 14

2.3.2 Fietsroutes 14

2.3.3 Route aanuidingen 15

2.3.4 Bekendheid 15

2.4 Erf- en kavelbeplanting 16

2.4.1 Plan van aanpak en Methode 18

2.5 Beheer Buitengebied 18

2.6 Overige opmerkingen 19

2.7 Planning 21

 

3. Plan ten behoeve van de verkeersveiligheid

3.1 Inleiding 21

3.2 Herinrichting Hoofdweg/ ruimtelijke visie 22

3.3 Ruimtelijke visie Hoofdweg 23

3.3.1 Inleiding ruimtelijke visie 23

3.3.2 (Gemeentelijke) plannen voor de Hoofdweg 24

3.3.3 Ruimtelijke kenmerken 24

3.3.4 Voorstel herinrichting Hoofdweg 29

3.4 Invoering 60 km. zone buiten de bebouwde kom 35

3.5 Onveilige situatie voor fietsers Hanendorperweg 35

3.6 Verkeersstroom Kievitsveld 35

3.7 Kruising Kerkhofweg/Oranjeweg 36

3.8 Vaassenseweg/Hoofdweg 36

3.9 Planning 36

 

4. Plan voor het behoud en uitbreiding van de voorzieningen

4.1 Inleiding 37

4.2 Uitbreiding Huisartsenpraktijk 37

4.3 Voorziening voor ouderen 38

4.4 Uitbreiding sportzaal Hezebrink 38

4.5 Ontmoetingspunt voor jeugd 39

4.6 Dorpsplein 39

4.7 Feestterrein 39

4.8 Fietsenstalling bushalte 39

 

5. Plan voor toekomstige woningbouw

5.1  Inleiding 40

5.2 Gemeentelijke woonvisie 40

5.3 Seniorenwoningen 41

5.4 Zorgwoningen 42

5.5 Starterswoningen 43

 

6. Tot slot 44

 

Colofon 45

 

Terug    Printversie