Enquête voorzieningen in Emst

Hieronder vindt u een enquête formulier omtrent het voorzieningenniveau in Emst.

Onze vraag aan u is om dit formulier in te vullen en wel zodanig dat hetgeen u het belangrijkst vindt, op nummer 1 komt te staan en zo door naar nummer 5. Bij voorzieningen kunt u onder andere denken aan de peuterspeelzaal, naschoolse opvang, de speeltuin, jeugdsoos, ouderensoos, onderwijs, gezondheidszorg, enz.

Het bestuur van het Emster Belang hecht grote waarde aan de invulling van de vragenlijst, te meer daar de gemeente Epe bezig is met een nota over het voorzieningenniveau in de gehele gemeente Epe, mede ingegeven door de bezuinigingen. Met uw inbreng hebben wij kogels om te schieten en weten wij welke voorzieningen u absoluut noodzakelijk vindt voor Emst.

Wij danken u voor de door u genomen tijd en aandacht voor deze vragen.


Prio: Welke voorzieningen mogen  in Emst niet verdwijnen:
1
2
3
4
5
 
De Hezebrink:  welke voorzieningen moeten hierin gehuisvest zijn
1
2
3
4
5
t Ebbenhuis: welke voorzieningen moeten hierin gehuisvest zijn
1
2
3
4
5
De kerk: welke voorzieningen moeten hierin gehuisvest zijn
1
2
3
4
5
Welke voorzieningen mist u in Emst
1
2
3
4
5
Welke voorzieningen zouden samengevoegd kunnen worden
1
2
3
4
5


Home