Voor u gelezen in de Stentor.

 

Aantal boeren gedaald tot eentiende.

 

EMST - Om boeren in Nederland nog perspectief te kunnen bieden zullen financiële regelingen die kavelruilen mogelijk maken in stand moeten blijven. "Een volk dat zijn boeren verwaarloost, verwaarloost zichzelf", zei voorzitter Herman Beekman van de Stichting Bevordering Kavelruil Gelderland gistermiddag bij het passeren van de akte voor de 50ste kavelruil binnen het gebied Epe-Vaassen.

Dat gebeurde bij Loon- en Grondverzetbedrijf G. Foks in Emst aan de Wiemanstraat, de omgeving die nu herverkaveld is. Tal van genodigden woonden de mijlpaal bij, grote afwezige was de provincie Gelderland terwijl die toch vooral verantwoordelijk is voor de uitvoering (en financiering) van de WILG, de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Want er zullen, mede onder invloed van de huidige economische recessie, minder boeren overblijven "en om die nog perspectief te kunnen bieden zijn grotere ruilingen nodig", aldus Beekman. Zijn betoog werd verder toegelicht door Otto Hofenk, kavelruilcoördinator. Hij dook in het verleden van de ruilverkavelingen binnen de Eper gemeentegrenzen en constateerde dat er in 1960, toen voor het eerst over herverkavelingen werd gesproken, nog zo'n 700 landbouwbedrijven waren met gezamenlijk 7000 hectare cultuurgrond. Inmiddels is het aantal bedrijven gedaald tot een tiende, zo'n 70, terwijl het oppervlak cultuurgrond nagenoeg hetzelfde is gebleven.

De eerste (vrijwillige) verkavelingen kregen al voor de eeuwwisseling gestalte, maar de herinrichting van het landelijk gebied kreeg een extra impuls na de MKZ-crisis in 2001. Het Rijk (en later de provincie) stelde toen extra geld beschikbaar voor de herinrichting van het gebied, met zijn toen toch lege boerderijen, stallen en weilanden. In 2001 maakte de herverkaveling daarom een nieuwe start en gistermiddag passeerde de akte van de vijftigste verkaveling. Hierbij zijn dertien partijen betrokken en is in totaal 16 hectare grond van eigenaar gewisseld. Volgende maand is de 51ste verkaveling.

Home