Inline afbeelding 1

 

Beste Glasvezelgeïnteresseerde,

 

Het is al weer enige tijd geleden sinds ik voor het laatst contact met jullie opnam. De voornamelijke reden hiervoor was het wachten op de uitslag van de grootschalige onder jullie gehouden enquête over jullie bereidheid om te betalen voor glasvezel, maar natuurlijk ook door de vakantieperiode.

 

Pilot in Lonneker

Laat ik eerst kort verslag doen van een bezoek dat ik op 20 December jongstleden bracht aan de pilot in Lonneker. In Lonneker wordt het eerste glasvezelnetwerk via het persriool aangelegd door Jelcer, het bedrijf dat patent heeft op de benodigde moffen, maar ook de techniek voor het aanleggen. Jelcer werkt samen met Reggefiber en heeft in Lonneker ca. 50 huizen van glasvezel voorzien via het riool. De uitkomsten van de pilot tot nu toe zijn positief: Het aanleggen gaat voorspoedig en de kosten zijn een stuk lager dan aanleggen via de traditionele manier. Daar het een pilot is, zullen we echter nog wel moeten wachten op de langere termijn resultaten van de test: Blijft het goed functioneren, wat gebeurt er bij een storing (in riool en/of glasvezel?) enzoverder.

 

Behalve ikzelf waren ook vertegenwoordigers van de afdeling Infrastructuur van de Gemeente Epe aanwezig bij het bezoek. Ze hebben al hun vragen kunnen stellen aan de vertegenwoordigers van zowel Reggefiber als Jelcer en kwamen op mij erg postief over. Alle vragen zijn goed beantwoord door de beide bedrijven en na een rondleiding door het gebied, waar op dat moment druk aangelegd werd, zijn we allemaal met een goed gevoel weer huiswaarts gekeerd.

 

Uitslag enquête, speciale uitnodiging!

Wat verder nog op de agenda staat is de uitslag van de enquête die onder jullie is gehouden door Jelcer. Graag nodig ik u persoonlijk uit om op woensdag 6 februari aanwezig te zijn bij de informatieavond die door de twee afstuderende studenten van Jelcer georganiseerd is op het Windesheim in Zwolle. Er is ruimte voor 350 personen, en de toegang is gratis. U hoort alles over de uitslag, maar er zijn ook sprekers van zowel de Rabobank als Jelcer aanwezig. Als u interesse heeft in glasvezel hier in Epe, en bereid bent mee te helpen aan het succes daarvan in het buitengebied zie ik u graag terug woensdag! 

Ik zal zelf ook aanwezig zijn die avond, en met plezier al jullie vragen beantwoorden.

 

Uitnodiging van Jelcer

 

"Beste bewoners, geïnteresseerden,

Op woensdagavond 6 februari presenteren wij onze resultaten van het onderzoek met betrekking tot de “Willingness to pay” voor glasvezel in het buitengebied.

 

Het afgelopen half jaar is de haalbaarheid en betaalbaarheid van glasvezel in het buitengebied voor ons in kaart gebracht door Matthijs Platvoet en Lars Visscher. Matthijs en Lars zijn studenten van de Hogeschool Windesheim. Wij zijn bijzonder verheugd met de resultaten van dit onderzoek. Matthijs Platvoet en Lars Visscher zullen deze avond deze presenteren als onderdeel van hun afstuderen.

 

Verder zal Erik Klein Nagelvoort, algemeen directeur van Jelcer Networks een presentatie geven over een techniek die het mogelijk maakt om glasvezel te realiseren in buitengebieden. Daarnaast zal Henk Doornspleet, telecomanalist bij Rabobank een presentatie geven.

 

Een interessante avond waar u een goede indruk kunt krijgen van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.

 

Wanneer:                      Woensdagavond, 6 februari 2013 om 19:30 uur

Waar:                           Auditorium Hogeschool Windesheim

                                               Campus 2-6

                                               8017 CA ZWOLLE

Inschrijven:                   www.sluitaannietuit.nl/informatieavond

 

                                        Toegang is gratis

 

"De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat er grote bereidheid is om te financieren of zelf te helpen realiseren. 

In combinatie met de Jelcer techniek , die gebruik maakt van het drukriool ,is glasvezel in het buitengebied mogelijk. Een unieke kans voor Nederland"

 

We hopen u deze avond te verwelkomen!

 

Erik Klein Nagelvoort, 

Algemeen Directeur Jelcer Networks B.V"

 

Tot slot

De website, heelepewilglasvezel.nl, is afgelopen week weer geheel bijgewerkt en heeft ook een lichtelijk verbeterde lay-out. De website bevat nu meer inhoud náást het kaartje en het formulier, en binnenkort kunt u hier ook alle correspondentie die vanuit mij naar jullie verstuurd is teruglezen. Dat is in ieder geval handig voor mensen die later instroomden en daarom de eerste mailtjes gemist hebben.

 

Vergeet u niet aan te melden voor de informatieavond via de bovengenoemde link. Hartelijk bedankt voor uw ondersteuning en hulp, zowel door het invullen van de enquête maar ook voor de vele complimenten die ik ontvangen heb. Bedankt!

 

Graag ontmoet ik jullie dan ook persoonlijk, woensdagavond!

 

Tot dan!

 

Home