HARTVEILIG WONEN

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 mensen getroffen door een acute hartstilstand. Een hartstilstand kan overal gebeuren: thuis, bij het sporten of tijdens het werk. Bij een hartstilstand is snel en doeltreffend handelen binnen de eerste zes minuten van levensbelang.

Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans vergroot om een hartstilstand te overleven. De gemeente Epe wil dit in samenwerking met Connexxion Ambulancezorg bereiken via het project Hartveilig Wonen.

Sinds de start van het project in mei 2012 zijn er inmiddels plm. 10 nieuwe AED’s verspreid over de dorpskernen geplaatst en hebben zich 100 vrijwilligers aangemeld.

Wat is ‘Hartveilig Wonen’?

Met ‘Hartveilig wonen’ wil de gemeente de acute zorg bij mensen met een hartstilstand of hartfalen verbeteren door een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en ‘automatische externe defibrillators’ (AED’s) in de gemeente Epe te realiseren. 

Op dit moment zijn inwoners van de gemeente Epe bij een hartstilstand of ander hartfalen afhankelijk van de reguliere hulpverlening. Acute hulpverlening in de eerste zes minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening,  worden de overlevingskansen vergroot. En dat is het doel van ‘Hartveilig Wonen’.

Hoe werkt het?
Hartveilig Wonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente Epe en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Met een sms-bericht wordt de vrijwilliger gealarmeerd en verzocht naar het slachtoffer te gaan. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. 

Heeft u reanimatie en/of AED-training gevolgd?

Om dit reanimatienetwerk op te bouwen zijn veel vrijwilligers nodig om Hartveilig wonen succesvol te laten zijn!  Wij zijn daarom op zoek naar mensen die op dit moment al een erkende reanimatie /AED-training hebben gevolgd.

In Emst is op dit moment een beperkt aantal vrijwilligers beschikbaar,  maar er zijn veel meer mensen nodig om te kunnen zeggen dat het in Emst “hartveilig wonen” is.  Daarom doen wij een oproep aan u !

Ook bedrijven die een AED hebben worden gevraagd hun AED tijdens kantooruren, openstelling, beschikbaar te stellen in geval van een hartstilstand op korte afstand buiten hun pand of terrein. Ze kunnen hun AED via onderstaande website aanmelden.

U kunt zich aanmelden via www.hartveiligwonen.nl en het invullen kost u slechts 5 minuten! Heeft u hulp nodig of zijn er vragen, laat u het dan even weten. Op deze website ziet u ook duidelijk hoe het alarmsysteem werkt.

Voor nadere informatie bij de gemeente: Jenny Delissen, beleidsadviseur, bereikbaar ma t/m do

Tel. 0578 67 88 14 of per mail Jenny.delissen@epe.nl

Home