Voor u gelezen in De Stentor

Hooiberg sieraad Emster landgoed

door Jenny Polman. woensdag 02 februari 2011 | 07:00

De hooiberg langs de Hanendorperweg wordt zó degelijk uitgevoerd dat het vrijwel niet mogelijk zal zijn de kap in hoogte te verstellen. Dat hoeft ook niet, want ze krijgt vooral een educatieve functie. foto Hans van de Vlekkert.

QuantcastZijn grootouders zouden zich in hun graf omdraaien als ze zouden zien hoe hun kleinzoon Gert Pannekoek langs de Hanendorperweg in Emst bezig is een nieuw landgoed te ontwikkelen.

Pannekoek zegt het met een lach, maar een kern van waarheid zit er natuurlijk wel in. "Mijn opa en oma kochten hier in 1914 een stuk woeste heidegrond dat ze, met keihard werken, stukje bij beetje ontgonnen en in gebruik namen als landbouwgrond. Toen ik de boerderij in 2004 overnam van mijn ouders liet ik als eerste van twee hectare grond de zwarte bouwvoor afgraven, zodat daar de oude heidevegetatie terug kon komen."

Pannekoeks grootouders lieten in 1917 bij hun grond een typisch Veluws (naamloos) boerderijtje bouwen. Hun zoon Roelof, Gerts vader, nam dat bedrijf in 1947 over. Het was een gemengd bedrijfje met kippen, koeien, varkens en akkerbouw. "Er was van alles, maar van alles te weinig", zegt Pannekoek. Zijn vader stopte eind jaren tachtig met boeren en deed er alleen hobbymatig nog wat aan. Zijn moeder bleef bijna dag en nacht werkzaam in de moes- en siertuin.

Gert en zijn vrouw Hermi namen de boerderij in 2004 over. Het oude woonhuis werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw (die een kwartslag werd gedraaid zodat de voorkant niet langer gericht was op de sportvelden van de VV Emst maar op weids, landelijk gebied), de schuren deels gesloopt of herbouwd. De bijbehorende grond (7,5 hectare) werd ingezet voor natuur en agrarisch natuurbeheer. Van twee hectare werd de voedselrijke bouwvoor afgegraven zodat zich daar bloemrijk grasland kon ontwikkelen. Hier komt nu struik- en dopheide terug, alsmede planten als zonnedauw en diverse bieze- en zeggesoorten.

Pannekoek maakte hiervoor gebruik van de mogelijkheden een nieuw landgoed te ontwikkelen dat de naam 't Hanendorp kreeg. Het landgoed valt inmiddels onder de Natuurschoonwet, wat voor Pannekoek vooral fiscale fasciliteiten met zich meebrengt. Als tegenprestatie moet hij het landgoed 25 jaar in stand houden, moet de oppervlakte voor minimaal 30 procent uit bos bestaan en heeft hij allerlei landschapselementen moeten realiseren zoals bomenrijen en een kikkerpoel. Daarnaast moest er een openbaar wandelpad komen. Dat ligt er inmiddels en gaat in de toekomst deel uitmaken van het Klompenpad dat momenteel bij Emst wordt ontwikkeld.

Bij de boerderij van zijn (groot)ouders stond een oude, vierroedige hooiberg. De roeden waren van metaal, het dak bestond uit golfplaten. Het geheel was door en door verroest. Pannekoek wilde de hooiberg, waar hij in de jaren vijftig nog als kind in had gespeeld, graag vervangen door een nieuw, robuust exemplaar dat een sieraad zou worden in het agrarische cultuurlandschap. Zo'n hooiberg is momenteel in aanbouw. De roeden zijn van massief, inlands eikenhout, de kap wordt met riet gedekt en zó degelijk dat het vrijwel niet mogelijk is deze in hoogte te verstellen. Pannekoek: "Het is een historisch verantwoord, Veluws model. Het wordt alleen allemaal veel degelijker uitgevoerd dan vroeger. Toen moest nu eenmaal alles 'zuunig'." Dat die hooiberg er komt dankt Pannekoek aan de subsidies van de gemeente Epe en het ANWB Cultuurfonds. "Die subsidies gaven wel de doorslag. Zo'n hooiberg is mooi als element op je erf, maar als je er niet echt een functie voor hebt is het wel erg kostbaar."

Home