Voor u gelezen in De Stentor.

Nieuw landgoed bij Emst

EMST - Hoewel het binnen de Ecologische Hoofdstructuur ligt waar de provincie Gelderland in principe geen nieuwe landgoederen gerealiseerd wil zien, zijn er toch mogelijkheden voor het nieuwe Landgoed Bloemendaalse Veld, in de hoek van de Bloemendaalseweg en de Hertenkampsweg bij Emst.

De provincie zou toch aan het plan willen meewerken omdat de ontwikkeling 'voor voldoende natuurkwaliteit' zorgt.

Een andere kanttekening is dat het nieuwe landgoed is gedacht binnen de 250 meterzone van een voor verzuring gevoelig gebied. Binnen die zone mogen geen nieuwe dierhouderijen komen. De initiatiefnemer is van plan een paardenhotel te realiseren op zijn landgoed en dat zal hij dan moeten doen buiten die zone.

Met deze kanttekeningen zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Epe bereid mee te werken aan de totstandkoming van het nieuwe landgoed. Deze week stemden ze in met de startnotitie Landgoed Bloemendaalse Veld die is ingediend namens de heer Van der Straaten. Volgens B en W is de ontwikkeling van een landgoed op die locatie kansrijk en levert het een kwaliteitsimpuls aan het buitengebied van de gemeente Epe. Het Landgoed Bloemendaalse Veld voldoet aan de eerder
vastgestelde criteria, aldus B en W: het is nagenoeg twaalf hectare groot, kan in de toekomst worden gerangschikt onder de Natuurschoonwet en grenst aan de natuurterreinen van Het Geldersch Landschap het Het Kroondomein. Daardoor kunnen in samenhang met die gebieden doorgaande, aantrekkeljke routes worden gerealiseerd.

Home