Algemene ledenvergadering 27 maart 2017

 

Op 27 maart jl. werd de algemene ledenvergadering gehouden van het Emster Belang. De vergadering werd goed bezocht en de jaarcijfers werden met goedkeuring aangenomen. Voorzitter Sjoerd Bokma toonde zich verheugd met het feit dat het bestuur met de aanstelling van Jacob Mosterd weer compleet is met 7 bestuursleden.  Dorothee Gorter werd in het zonnetje gezet omdat zij 25 jaar bestuurslid is. Dorothee beheert het secretariaat en het Emster Belang hoopt nog vele jaren gebruik te mogen maken van haar ervaring en kennis. Het ledenbestand van het Emster Belang is redelijk stabiel maar door vergrijzing  en geringe belangstelling van de jongere generatie verwacht men in de toekomst een daling. De voorzitter benadrukte nog eens het belang van het georganiseerd zijn als kleine kern. Een sterke achterban is noodzakelijk om een stem te hebben en faciliteiten en voorzieningen te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Na de pauze waren ook niet leden welkom om te brainstormen voor de besteding van de gelden die, na de verkoop van het Ebbenhuis, vrijkomen. Deze gelden komen ten goede aan het dorp Emst. Na de definitieve verkoop zal een opgerichte commissie zich buigen over dit onderwerp en met een voorstel komen. Mocht het t.z.t. tot een stemming komen dan zullen enkel, zoals in de statuten aangegeven, leden van het Emster Belang stemrecht hebben.

 

 

 

 

Uitgave alleen bij voldoende belangstelling

 

Henk Kloezeman schrijft uniek boek

over handel en wandel van Emst

 

EMST –Zeven jaar is Henk Kloezeman bezig met het verzamelen van gegevens en foto’s over de handel en wandel van Emst. Nu is het zover dat hij het zogezegd te boek kan stellen. De stichting Het Doorgeefluik, die zich inzet voor het vast leggen van de (oorlogs)geschiedenis van de dorpen in de gemeenten Epe en Heerde, wil het boek bij voldoende belangstelling in het najaar in productie nemen.

 

‘Emst: Handel en Wandel’ richt zich bijvoorbeeld op de historie van de herbergen en cafés die het dorp in de loop van de tijden kende. Wie was de bouwer van De Nieuwe Kroon en hoe ontstond deze naam? De opkomst van De Nieuwe Zorg, Van de Schepop en niet te vergeten ook café herberg Wolter Tellegen in 1850 en De Tol, later De Nieuwe Aanleg. Het ontstaan, de respectievelijke bewoners en hoe het verder ging met de ontwikkeling. Het sloeg letterlijk in als een bom: het explosief dat het huis van de familie Wagenvoort aan de Koeweg in de Tweede Wereldoorlog op z’n grondvesten deed schudden.

Interessante lezenswaardige verhalen over kruideniers/winkels met bakkerij. Dan denken oudere Emstenaren wellicht al gauw aan Jannes van Raalte, bakker Schouten, later Frens en nu de Spar. Ze komen allemaal voorbij. Verhalen die zijn voorzien van prachtige niet eerder gepubliceerde foto’s.

 

Station

 

Heel bijzonder is de handel en wandel in en om het station in Emst. De bedrijvigheid wordt breed uitgemeten. Verhalen die het hart van menig Emstenaar sneller doen kloppen. Natuurlijk mag antiekhandel Jan van Hunen niet ontbreken. Een kleurrijke inwoner waaraan veel mensen allerlei herinneringen hebben. Kloezeman inventariseerde ze. Een andere Emstenaar die iedereen in de regio kende was Gerrit Visser-de-smid. Zijn voorouders komen ook voorbij in dit boek. Ondenkbaar is zo’n boek zonder de historie van de beide Emster scholen.

Belangstellenden kunnen via bijgevoegde bon voorinschrijven. Het boek van bijna 200 pagina’s met vele tientallen illustraties kost bij voorinschrijving 20 euro. De winkelprijs daarna is 24,50 euro. De bon kan worden ingeleverd bij De Spar aan de Vaassenseweg 12 in Emst of opgestuurd worden naar Henk Kloezeman, Eperweg 6, 8166 AB in Emst per email is ook mogelijk: hjhkloezeman@gmail.com

Klik hier voor de printversie met inschrijfbon

 

 

 

 

Werk in uitvoering.

 

 

 

 

Fancy fair voor de Hezebrink

Zaterdag 23 september jl.werd bij dorpshuis de Hezebrink een fancy fair gehouden ten bate van de verbouwing van het dorpshuis. Het was een gezellige dag waar veel verenigingen en gebruikers van de Hezebrink hun steentje hebben bijgedragen. Het Emster Belang was ook aanwezig met een kraam waarop een boodschappen pakket was uitgestald waarvan men de prijs kon raden. Rik Brummel en Arnoud Riphagen hadden beiden €28,25 geschat en waren daarmee het dichts bij de daadwerkelijke prijs van €28,03. Na loting werd de winnaar Arnoud Riphagen.
Van harte gefeliciteerd Arnoud !!