Doe mee aan de cursus Poelen in Epe

 

Poelen kunnen vele planten en dieren een geschikte leefomgeving bieden. Goed onderhoud van de poel is daarbij van groot belang. Wilt u meehelpen om poelen te onderhouden en daarmee kwetsbare dieren zoals de fraaie kamsalamander die in en om poelen leven te beschermen? Wilt u leren hoe u de soortenrijkdom van uw eigen of andermans poel kunt vergroten? Of vindt u het gewoon interessant om meer over poelen te leren? Kom dan dinsdag 2 oktober naar de startavond van de cursus Poelen in Epe. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in De Hezebrink, Ds. Van Rhijnstraat 69 in Emst. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. De poelencursus is gratis en tijdens de startavond kunt u zich aanmelden.

 

Poelencursus

De poelencursus bestaat uit enkele dagdelen, verspreid door het jaar heen. Jaarrond volgen we de poel. In en rond de poel planten dieren zich voort maar ze overwinteren er ook. De cursus gaat in op dieren en planten die in en om poelen leven. Het gaat niet alleen om amfibieën zoals kikkers en padden maar ook om libellen, vlinders en waterplanten als fonteinkruid en oeverplanten als egelskop. Ook is er aandacht voor de aanleg van poelen en het ecologisch beheer ervan. We stellen hiervoor een werkplan op. We kijken ook wat er allemaal in de poel leeft en stappen met waadpak en schepnet de poel in.

 

Project Poelen in Epe
Gemeente Epe heeft in het verleden op diverse plaatsen nieuwe leefgebieden voor amfibieën gecreëerd. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zijn deze poelen in 2006 geïnventariseerd en gebundeld in een poelenboekje. Deze poelen zijn inmiddels ruim twaalf jaar oud en verdienen opnieuw aandacht vanwege verlanding, achterstallig onderhoud of dichtgroei met exotische waterplanten zoals watercrassula en parelvederkruid.

Gemeente Epe en SLG starten nu het project Poelen in Epe. De poelencursus is hier het eerste onderdeel van, gevolgd door de oprichting van een poelenwerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die samen poelen onderhouden. Op deze manier draagt het project bij aan het verhogen van de kwaliteit van bestaande poelen en een geschikte leefomgeving van kwetsbare soorten zoals de knoflookpad en kamsalamander.

 

Bent u verhinderd op 2 oktober maar wilt u wel deelnemen aan de cursus? Dan kunt u zich aanmelden via info@landschapsbeheergelderland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Robert Keizer van SLG, tel. 026 3537444 of e-mail r.keizer@landschapsbeheergelderland.nl.

 

 

 

 

 

Glasvezel flyer

 

 

Nieuwsbrief van de Provincie Gelderland van het Project “ Emst-Achterhegge”

Dit project betreft het gebied tussen Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaasssen. Tegen het project is veel weerstand opgeroepen op de onlangs gehouden informatieavond. Het Emster Belang heeft steeds gepleit om bij de uitwerking van de deelprojecten rond de Emster en Vaassense beken de bewoners en gebruikers van het gebied te betrekken om tot een gezamenlijk, en zo goed mogelijk gedragen uitwerking te komen. Daar lijkt nu voorzichtig beweging in te komen. Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

 

Glasvezel in het buitengebied in 2019?

 

Goed nieuws voor alle bewoners van het buitengebied in het deelgebied Noordoost Veluwe. Ook de gem. Epe valt in dit gebied dus ook ons dorp Emst. Binnenkort wil Glasvezel buitenaf een glasvezelverbinding  aanleggen in het buitengebied.

Wellicht heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond die op woensdag 11 juli a.s. wordt gehouden in dorpshuis de Hezebrink. De aanvang is om 19.30 uur.

 

Tijdens deze informatieavond zal uitleg gegeven worden over de voordelen van glasvezel en het aanbod wat Glasvezel buitenaf te bieden heeft. Het aanbod bestaat uit een vastrechtvergoeding en een abonnement bij een dienstaanbieder voor internet, telefonie en/of televisie. Voorwaarde is echter dat 50% van de inwoners van het buitengebied zich aan moeten melden om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan.

 

Het lijkt erop dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied een zaak is van “nu of nooit” Alleen door gezamenlijk voor dit glasvezelproject te kiezen is het mogelijk om ook in het buitengebied op de toekomst voorbereid te zijn wat betreft een goede en snelle internetverbinding. Mocht de 50 % deelname gehaald worden en het netwerk worden aangelegd en men zou alsnog een aansluiting willen hebben dan komt men voor hoge kosten te staan (minimaal 995,00, bovenop de nu geldende aansluitkosten).

Het is advies is dan ook: kom op 11 juli a.s. naar de voorlichtingsavond en neem in uw overweging de toekomst mee om voor glasvezel te kiezen.

 

Op de website www.glasvezelbuitenaf.nl  kunt u alle informatie vinden. Mocht u na de informatieavond nog vragen of advies nodig hebben dan zijn er plaatselijke ambassadeurs aangesteld die u graag willen informeren. Voor Emst zijn dat Aart Zwerus en Bert Albers.

Stel uw vragen bij voorkeur per E-mail maar bellen kan ook.

E-mail: zwerus.a@solcon.nl  tel: 06-19505086  

E-mail: albersg@xs4all.nl       tel: 660502

 

 

Glasvezel in het buitengebied komt steeds dichter bij.

 

Glasvezel buitenaf heeft de ambitie om het buitengebied van Nederland te voorzien van glasvezel. Inmiddels kunnen al 100.000 mensen en bedrijven in het buitengebied kiezen voor glasvezel en hun aanbod. Vanuit deze jarenlange ervaring kennen zij de wensen van (recreatie-)ondernemers en agrariërs, maar weten ze ook waar een gezin met opgroeiende kinderen behoefte aan heeft. Die kennis en kunde zetten ze nu graag in voor Noordoost Veluwe. Voor ons dus! Voor meer informatie kunt u nu al kijken op www.glasvezelbuitenaf.nl.

Om glasvezel aan te leggen, moet 50% van de inwoners een abonnement afsluiten. Dit is een flinke uitdaging, waarbij Glasvezel buitenaf de hulp en het enthousiasme van ambassadeurs en lokale verkopers uit de regio zelf hard nodig heeft. Elke keer weer blijkt dat de inzet van ambassadeurs van doorslaggevend belang is in het behalen van de 50% deelname.

De grote vraag is dan ook: wilt u ambassadeur worden? Mocht u daar interesse in hebben of graag meer informatie wensen, dan kunt u een mail sturen naar de ambassadeurscoördinator van Glasvezel buitenaf, Agnes Mentink; 
a.mentink@glasvezelbuitenaf.nl. U ontvangt dan vanuit Glasvezel buitenaf een uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst speciaal voor mogelijke ambassadeurs. U beslist nadien of u echt ambassadeur wilt worden.

 

 

Feestelijke opening Hezebrink zaterdag 8 september 2018

 

Na een intense verbouwing is het dorpshuis de Hezebrink in Emst helemaal vernieuwd. Daarom wordt op zaterdag 8 september een feestelijke opening gehouden, waarvoor wij jullie van harte uitnodigen.

 

De feestelijke opening begint 's middags al voor de jeugd van de verenigingen en van Emst. Zij kunnen van 14.00 tot 17.00 uur deelnemen aan de E(Emst)-factor. Alle kinderen in de leeftijd tot en met 14 jaar kunnen hun talenten laten zien in een spetterende show die gehouden zal worden in zaal Bloemendaal van de Hezebrink. Misschien kun je goed zingen of goochelen. Wie weet heb je een leuk dansje om aan anderen te laten zien. Het maakt niet uit welk talent je hebt, ieder talent is welkom bij de E-factor. Er is een heuse jury die de optredens beoordeelt en een winnaar kiest.

De show is voor iedereen gratis te bekijken dus neem je ouders, opa's en oma's, buren, vrienden, wie ook maar mee.

 

Voor de volwassenen wordt de opening van de Hezebrink gevierd met een feestavond in het dorpshuis. In alle zalen is er iets te beleven en voor elk wat wils. Er is een jaren 70 disco. Heerlijk weer even terug naar de tijd waarin je jong was. De bekende muziek maar ook de bekende outfit. Kom gekleed in je jaren 70 kleren naar deze disco en ga eens helemaal los op de dansvloer. Ben je geen discoganger of ging men in jouw jonge jaren stijldansen? Dat kan ook. Er is een danszaal waar men op de klanken van de muziek van Tinus en Martie van Huffelen met de voetjes van vloer kan. De rumba, de foxtrot of de cha cha cha, het kan allemaal in de stijldans zaal. Voor de mensen die niet van dansen en muziek houden maar liever een gokje wagen is er een casino. Waag eens een gokje en wie weet ben je een natuurtalent.

Over talenten gesproken. Het kan zijn dat je een heel bijzonder talent hebt die je graag aan je dorpsbewoners wilt laten zien. Doe dan mee aan de E-factor voor volwassenen. Kom muziek maken, dansen, zingen of een verhaal voordragen. Het maakt allemaal niet uit. Ieder talent is welkom. De talenten zullen door een jury worden beoordeeld en wie weet heb jij het mooiste talent van Emst.

 

Klinkt deze feestelijke avond je als muziek in de oren? Bestel dan bij de Hezebrink je gratis toegangskaarten voor deze avond op 8 september a.s. Wees er snel bij want op is op!  De avond begint om 20.00 uur.

 

Wil je meedoen aan de E-factor meld je dan aan vóór 30 juli 2018 via email bestuurdehezebrink@live.nl.  Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer en geef aan wat je talent is en met wie je dat gaat opvoeren.

 

Voor meer informatie kun je bellen met het bestuur van de Hezebrink, Coby de Wilde 0578-661631 of mailen naar bestuurdehezebrink@live.nl.

 

Bestuur dorpshuis de Hezebrink Emst

 

T: 0578- 661631
E: bestuurdehezebrink@live.nl

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 27 maart 2017

 

Op 27 maart jl. werd de algemene ledenvergadering gehouden van het Emster Belang. De vergadering werd goed bezocht en de jaarcijfers werden met goedkeuring aangenomen. Voorzitter Sjoerd Bokma toonde zich verheugd met het feit dat het bestuur met de aanstelling van Jacob Mosterd weer compleet is met 7 bestuursleden.  Dorothee Gorter werd in het zonnetje gezet omdat zij 25 jaar bestuurslid is. Dorothee beheert het secretariaat en het Emster Belang hoopt nog vele jaren gebruik te mogen maken van haar ervaring en kennis. Het ledenbestand van het Emster Belang is redelijk stabiel maar door vergrijzing  en geringe belangstelling van de jongere generatie verwacht men in de toekomst een daling. De voorzitter benadrukte nog eens het belang van het georganiseerd zijn als kleine kern. Een sterke achterban is noodzakelijk om een stem te hebben en faciliteiten en voorzieningen te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Na de pauze waren ook niet leden welkom om te brainstormen voor de besteding van de gelden die, na de verkoop van het Ebbenhuis, vrijkomen. Deze gelden komen ten goede aan het dorp Emst. Na de definitieve verkoop zal een opgerichte commissie zich buigen over dit onderwerp en met een voorstel komen. Mocht het t.z.t. tot een stemming komen dan zullen enkel, zoals in de statuten aangegeven, leden van het Emster Belang stemrecht hebben.

 

 

 

 

Uitgave alleen bij voldoende belangstelling

 

Henk Kloezeman schrijft uniek boek

over handel en wandel van Emst

 

EMST –Zeven jaar is Henk Kloezeman bezig met het verzamelen van gegevens en foto’s over de handel en wandel van Emst. Nu is het zover dat hij het zogezegd te boek kan stellen. De stichting Het Doorgeefluik, die zich inzet voor het vast leggen van de (oorlogs)geschiedenis van de dorpen in de gemeenten Epe en Heerde, wil het boek bij voldoende belangstelling in het najaar in productie nemen.

 

‘Emst: Handel en Wandel’ richt zich bijvoorbeeld op de historie van de herbergen en cafés die het dorp in de loop van de tijden kende. Wie was de bouwer van De Nieuwe Kroon en hoe ontstond deze naam? De opkomst van De Nieuwe Zorg, Van de Schepop en niet te vergeten ook café herberg Wolter Tellegen in 1850 en De Tol, later De Nieuwe Aanleg. Het ontstaan, de respectievelijke bewoners en hoe het verder ging met de ontwikkeling. Het sloeg letterlijk in als een bom: het explosief dat het huis van de familie Wagenvoort aan de Koeweg in de Tweede Wereldoorlog op z’n grondvesten deed schudden.

Interessante lezenswaardige verhalen over kruideniers/winkels met bakkerij. Dan denken oudere Emstenaren wellicht al gauw aan Jannes van Raalte, bakker Schouten, later Frens en nu de Spar. Ze komen allemaal voorbij. Verhalen die zijn voorzien van prachtige niet eerder gepubliceerde foto’s.

 

Station

 

Heel bijzonder is de handel en wandel in en om het station in Emst. De bedrijvigheid wordt breed uitgemeten. Verhalen die het hart van menig Emstenaar sneller doen kloppen. Natuurlijk mag antiekhandel Jan van Hunen niet ontbreken. Een kleurrijke inwoner waaraan veel mensen allerlei herinneringen hebben. Kloezeman inventariseerde ze. Een andere Emstenaar die iedereen in de regio kende was Gerrit Visser-de-smid. Zijn voorouders komen ook voorbij in dit boek. Ondenkbaar is zo’n boek zonder de historie van de beide Emster scholen.

Belangstellenden kunnen via bijgevoegde bon voorinschrijven. Het boek van bijna 200 pagina’s met vele tientallen illustraties kost bij voorinschrijving 20 euro. De winkelprijs daarna is 24,50 euro. De bon kan worden ingeleverd bij De Spar aan de Vaassenseweg 12 in Emst of opgestuurd worden naar Henk Kloezeman, Eperweg 6, 8166 AB in Emst per email is ook mogelijk: hjhkloezeman@gmail.com

Klik hier voor de printversie met inschrijfbon

 

 

 

 

Werk in uitvoering.

 

 

 

 

Fancy fair voor de Hezebrink

Zaterdag 23 september jl.werd bij dorpshuis de Hezebrink een fancy fair gehouden ten bate van de verbouwing van het dorpshuis. Het was een gezellige dag waar veel verenigingen en gebruikers van de Hezebrink hun steentje hebben bijgedragen. Het Emster Belang was ook aanwezig met een kraam waarop een boodschappen pakket was uitgestald waarvan men de prijs kon raden. Rik Brummel en Arnoud Riphagen hadden beiden €28,25 geschat en waren daarmee het dichts bij de daadwerkelijke prijs van €28,03. Na loting werd de winnaar Arnoud Riphagen.
Van harte gefeliciteerd Arnoud !!