november 2011 jaargang 14, nr 2

 

Column

 

Hé, hoor ik u zeggen, nu al? Ja, onze Nieuwsbrief valt dit najaar eerder op uw deurmat - of in uw mailbox -  dan u van ons gewend bent. De reden hiervoor is dat we ons hebben voorgenomen om de algemene ledenvergadering wat vroeger in het jaar te houden. Niet meer in de tweede helft van mei, maar eind maart, uiterlijk begin april. We hebben gemerkt dat veel van onze leden later in het voorjaar al erg druk zijn met allerlei bezigheden buitenshuis, waardoor de ledenvergadering in de verdrukking komt. Dus die gaan we nu eerder houden, met als gevolg dat we de verschijningsdata van onze Nieuwsbrieven hierop aanpassen.

 

In deze Nieuwsbrief nog geen Kerstgroet en Nieuwjaarswens, maar al wel de aankondiging van de Kerstsamenzang  die dit jaar voor de derde maal op Kerstavond op het Hezeplein zal worden gehouden.  Een samenzijn met zang en muziek, bezinning en verbroedering. We hopen u daar weer in grote getale te mogen verwelkomen. Ook dit maal is er sinds onze vorige nieuwsbrief weer veel  gebeurd in Emst.

De vrijwilligers van het project Levend Landschap hebben (met veel enthousiasme) overuren gedraaid om een veelheid aan zaken rondgezet te krijgen. En dat is ook meer dan prima gelukt!

 

We mogen terugkijken op een zeer geslaagd scholenproject, waarin leren, over en bewustwording van,  onze mooie en zeer diverse omgeving centraal stond en wat door de leerlingen van beide basisscholen met zeer veel enthousiasme is opgepakt. De Landschapsdag en streekmarkt op het Smallert, waar de zon ons helaas die dag (en ook de rest van de zomer)  wat in de steek heeft gelaten, maar het desalniettemin door de bezoekers als een zeer geslaagde dag werd ervaren, met leuke en lekkere standjes, excursies per huifkar of een kort ritje op de rug van een ezeltje, en opgesierd met dansende klompen van de Cannenburgher Boerendansers en zingende zeelui van “Kantje Boord”.

 

Hoogtepunt die dag was de opening van het eerste Emster Klompenpad, waarmee we ons dorp Emst weer goed op de kaart hebben kunnen zetten. Ook zijn er veel erfbezoeken gebracht aan belangstellenden voor het Erven-project en samen met hen zijn plannen gemaakt voor het herinrichten van  delen daarvan volgens de principes die eerder gebruikelijk waren. Op 26 november a.s. vindt de tweede plantdag plaats, en zal het plantmateriaal worden uitgereikt waarmee de deelnemers thuis aan de slag kunnen. Ook was het “volle bak” in het Ebbenhuis bij de cursus over landschap, erven- en landschapsonderhoud.  Het tweede Klompenpad, dat ons langs mooie plekjes aan de Oostzijde van Emst voert (o.a. het Kievitsveld en Vossenbroek)  zal begin volgend jaar klaar zijn en in gebruik genomen kunnen worden. Daarmee nadert het project Leven Landschap Emst zijn formele afronding en kunnen we met z’n allen op een zeer geslaagd en voor Emst tastbaar resultaat terugkijken. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

 

We horen heel veel positieve reacties over het eerste Klompenpad. Van Emstenaren en ook van wandelaars van buitenaf.  Ook worden er nog wel wensen naar voren gebracht, zoals meer rustpunten (bankjes) langs de route. We hebben hiervoor een ondersteuningsverzoek ingediend bij het Rabo-Coöperatiefonds en hopen dat dit gehonoreerd zal worden. Verder proberen we ook om de ervenprojecten, met bescheiden ondersteuning, in de toekomst te kunnen continueren. 

 

Fase 2 van de bouw van het Gelders Kwartier is nagenoeg afgerond. In deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen. De bouw is zeer voorspoedig verlopen en we hebben al veel nieuwe en tevreden bewoners van de nieuwe wijk mogen begroeten. De bouw van de Ahoed is ook “uit de grond”. In deze nieuwsbrief een interview met dokter Wiechers hierover.

 

We zijn ons binnen het bestuur aan het bezinnen over nieuwe aandachtspunten voor de komende tijd. De herinrichting van de Hoofdweg zal zeker een aandachtspunt worden. We gaan met de gemeente overleggen  wanneer deze gepland is en hoe we daar de Emster wensen kunnen inbrengen. We weten dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt en wellicht is een nieuwe dorpsraadpleging hierover een optie. Verder zal de uitbreiding van de begraafplaats binnen afzienbare tijd ook aan de orde komen. De gemeente heeft de hiervoor benodigde grond inmiddels aangekocht.

Rest ons u veel leesplezier te wensen, en mocht u vragen of suggesties hebben dan horen wij die graag!

 

Het bestuur

 

Interview met dr. G.H. Wiechers huisarts te Emst

 

V.

U bent vanaf 1996 waarnemend huisarts hier in Emst en in 1998 hebt u de praktijk officieel van dokter van Rooijen overgenomen.  Bent u helemaal ingeburgerd en wat vindt u van Emst en haar inwoners?

 

A.

Ja ik ben hier helemaal ingeburgerd. Het is een klein dorp en veel gezelliger dan een grote stad. Je werkt hier heel plezierig als dokter en het is me ook heel eigen geworden.

 

V.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de huisartsenpraktijk. Meer (be)handelingen door de huisarts en minder verwijzingen naar het ziekenhuis. Hoe ervaart u dit?

 

A.

Zeer positief. Je kunt meer doen voor de patiënten en je staat ook dichter bij ze. Dat blijkt wel uit het feit dat toen ik hier begon ik met 1 assistente werkte. Nu zijn er 5 (parttime) assistentes, twee praktijkondersteuners (verpleegkundigen), een tweede huisarts die een dag meewerkt en een huisarts in opleiding, die allen medische handelingen verrichten en spreekuren doen.

 

V.

Wat zijn in uw ogen de consequenties van de bezuinigingen in de gezondheidszorg?

 

Zo is het

A.

Daar maak ik me ernstig zorgen over. In de ziekenhuizen zal dit minder opvallend zijn, maar in de 1e lijn, de huisartsenpraktijken, zal dit consequenties hebben. Dit zal uiteindelijk betekenen dat we veel minder service kunnen verlenen aan de patiënt.

 

V.

In het nieuwbouw gedeelte van Emst komt straks het Gezondheidscentrum. Wie is de initiatiefnemer voor dit Centrum?

 

A.

Het oorspronkelijke initiatief voor de nieuwbouw lag bij de Huisartsengroep Vaassen-Emst. Later hebben we Apotheek Stellendam bij de plannen betrokken. De coördinatie van de bouw in Emst ligt bij Apotheek Stellendam en mijzelf.

 

V.

Wie zullen zich gaan vestigen in dit Centrum?

 

A.

Er komt ruimte voor de huisarts, er komt een apothekerspost en verder zullen we ruimtes gaan verhuren. We denken hierbij aan een fysiotherapeut, cesartherapeut, consultatiebureau etc. De verhuur zal opgesplitst worden in dagdelen, omdat niet iedereen continu een ruimte nodig heeft. Dit moet nog verder ingevuld gaan worden.

 

V.

Is Emst niet een beetje klein om zo’n gezondheidscentrum te hebben en wat is het voordeel?

 

A.

Ja, het is een risico, maar als ik er geen vertrouwen in had, zou ik er niet aan beginnen. Het voordeel is dat we meer, efficiënter zorg kunnen bieden. Voor ons zal deze nieuwbouw niet kostenbesparend werken, maar het zal vooral een vooruitgang zijn op kwaliteit.

 

V..

U zegt dat er verschillende disciplines in het gezondheidscentrum gaan komen. Hoe zit het met de vrije keuze van de patiënt? Kan de patiënt nog steeds zelf uitmaken waar hij/zij naar toe wil en door wie men geholpen wil worden?

 

A.

Ja, de vrijheid van kiezen houdt de patiënt altijd. Wanneer je naar een bepaalde apotheker wilt of door een bepaalde therapeut geholpen wilt worden, dan kan dit altijd. De patiënt behoudt te allen tijde de vrijheid van keuze. Ik moet hier echter wel aan toevoegen, dat ik alleen intensief wil samenwerken met mensen in wie ik alle vertrouwen heb.

 

V.

Waar wordt het gebouw geplaatst en hoe zit het met de bereikbaarheid met openbaar vervoer?

 

A.

Het Centrum komt aan de zr. Van Rossumstraat te staan. Vandaar uit komt er een pad naar de Oranjeweg. Een z.g. doorsteek. De bus stopt bij de rotonde en men kan heel gemakkelijk via het pad de praktijk bereiken.

 

Zo wordt het

 

Tenslotte vraag ik wanneer het Gezondheidscentrum opgeleverd zal worden. Dokter Wiechers hoopt dat dit voor de zomer van 2012 zal gebeuren. Hij ziet er naar uit, want de huidige praktijkruimte is zo langzamerhand te klein geworden.

 

Ik dank dokter en mevrouw Wiechers voor dit interview en hoop bij de opening van het Gezondheidscentrum aanwezig te zijn.

 

J. Broekman – Dekker

Redactie

 

Stand van zaken Gelders Kwartier.

 

Het Gelders Kwartier krijgt steeds meer zijn definitieve vorm en er is ook gestart met de bouw van de AHOED (Apotheek en huisarts onder één dak). Ook vindt op dit moment een verdere afwerking van de resterende terreinen plaats. Nog steeds vinden nieuwe kandidaat-wijkbewoners de weg naar het Gelders Kwartier en we zijn inmiddels aangeland bij de laatste enkele stuks van 3 van de 5 woningtypen die in het plan zijn opgenomen. Geïnteresseerden voor deze laatste woningen kunnen zich melden bij de makelaars.

 

De openbare ruimten krijgen steeds meer uitstraling in het Gelders Kwartier. Het groen in de wijk begint aan te slaan. Daarnaast is de definitieve verkeersafwikkeling situatie nu van toepassing. De tijdelijke ontsluiting richting de Hoofdweg voor het bouwverkeer heeft nu zijn definitieve status van “langzaam-verkeer-ontsluiting” gekregen. Op dit moment is men bezig de overige terreinen glad te trekken zodat hier ook nette groene terreinen ontstaan. Tevens zal het bouw-/verkoopbord worden aangepast zodat het geheel er weer keurig bijstaat.

 

De bouw van de prachtige medische voorziening voor Emst, en zeker ook een aanwinst voor het Gelders Kwartier, is in volle gang. De kelder is gereed en Van Laar bouwt nu verder aan de opbouw, waarmee het gebouw meer in het zicht gaat komen.

 

Verder is de sfeer in de buurt prima. Dat bleek nog eens tijdens het Emsterfeest. De wijkbewoners hebben gezamenlijk gezorgd voor een leuk aangeklede wijk tijdens dit festijn. En voor menigeen is die leuke sfeer van belang om voor deze kleurrijke, rustige en afwisselende wijk te kiezen.

 

Ook externe instanties als Vereniging Eigen Huis kijken met plezier terug op de opleveringen van de tweede fase waarin wij net als in de 1e fase gemiddeld minder dan 2 opleverpunten per woningen hadden. Dit tegen een landelijk gemiddelde dat boven de 20 punten ligt. Een compliment voor alle partijen die aan dit project hebben meegewerkt.

 

 

Hoewel kopen nog steeds zeer interessant is vanwege de lage rentestanden, blijkt het vooral voor de nieuwkomers op de woningmarkt toch lastig om een financiering rond te krijgen, bij voorbeeld omdat men nog geen vast arbeidscontract heeft. Laat u daarbij wel goed voorlichten en voorrekenen, zodat u alle mogelijkheden afweegt. De makelaars kunnen u vertellen waar u hiervoor terecht kunt. Mocht een financiering nog niet lukken dan biedt Van Laar kandidaten toch de kans in deze prachtige wijk te wonen en te leven door een woning te huren.

 

In totaal zijn er tot nu toe 68 woningen gebouwd in het Gelders Kwartier. Op het moment van schrijven van dit stuk zijn er van de gerealiseerde woningen nog 2 appartementen "Castanea" beschikbaar, nog 3 hoekwoningen van de ruime eengezinswoningen type "Magnolia" en van de twee-onder-één kappers "Quercus" nog 2. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.gelderskwartier.nl

 

Hebt u interesse neem dan contact op met één van de makelaars; Ligtenberg Makelaars in Vaassen

(0578-573003) of Reinders Makelaars in Apeldoorn (055-5332335).

 

Met de start van de verkoop van de resterende nog te bouwen woningen wordt voorlopig een pas op de plaats gemaakt tot het moment dat de huidige woningen zijn verkocht. Wel is het verstandig dat als u interesse heeft voor deze, nog te bouwen woningen, dat vast door te geven aan één van de makelaars.

 

Ook staan wij open voor geïnteresseerden die alleen of gezamenlijk graag een stuk maatwerk willen realiseren. Zij kunnen zich bij ons melden met hun ideeën en wensen. Per mail a.vanlaar@vanlaar.nl  of telefonisch (0578-571389) kunt u een afspraak maken.

 

André van Laar  

 

Emst een Kern met Pit?

 

Verbeter je buurt, wijk of dorp. Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als dit lukt dan ontvangen deze groepen het predicaat “Kern met Pit’”  en € 1.000,00 Als je zelf het voortouw neemt om jouw leefomgeving te verbeteren kun je heel veel bereiken. Dat is wat Kern met Pit-deelnemers steeds opnieuw laten zien. Inschrijven kan tot 30 november 2011 via www.kernmetpit.nl Ook op onze website www.emsterbelang.nl is meer informatie te vinden.

 

Ledenvergadering gehouden op dinsdag 24 mei 2011 in de Hezebrink

 

Tijdens het punt “wensen en knelpunten” kwam onder meer aan de orde de vraag van mevrouw Bijsterbosch over het stukje trottoir bij de Ds.Van Rhijnstraat, waarbij het trottoir is vervallen.De schoolkinderen moeten over de weg om bij de gymnastiekzaal te komen. Gesteld werd dat er gewerkt wordt om tot een voor iedereen goede oplossing te komen.

 

De brievenbus aan de Kuilakker is vervallen. Bij de School met de Bijbel, bij restaurant Schaveren en bij de Spar staan brievenbussen. De heer Reinder Nijkamp heeft contact naar aanleiding hiervan contact gehad met TNT Post: er is een nieuwe regel dat dorpen met minder dan 5.000 inwoners deze dorpen kunnen volstaan met 1 brievenbus binnen een straal van 2,5 km. Dit betekent dat volgens deze nieuwe regel de brievenbus aan de Kuilakkerweg mag vervallen. De brieven kunnen ook aan de postbode worden meegegeven.

 

Het paadje tussen de Leeuwenboomweg en de Kuilakkerweg heeft geen verlichting. Dit paadje ligt waarschijnlijk op het grondgebied van Triada. Om deze verlichting te laten installeren zal contact gezocht worden met Triada om te na te gaan of deze verlichting te verwezenlijken is.

 

De heer Henk Boeve stelt nogmaals de wens aan de orde om betaalbare woningen te blijven bouwen. Ook stelt hij aan de orde het parkeren aan de Ds. Van Rhijnstraat en Kuilakkerweg. Je kunt er nauwelijks met de auto doorkomen omdat er veel bedrijfwagens geparkeerd staan. Zou er een locatie gezocht kunnen worden waar bedrijfsbusjes kunnen parkeren. E.B. reageert door te stellen dat het beter zou zijn om zelf een actie op touw te zetten om gedragsveranderingen door te zetten. Een mogelijkheid zou zijn de bedrijfsbusjes bij de kerk te kunnen/mogen parkeren.

 

De heer R. Nijkamp reageert op de woningbouwplannen en stelt dat er behoefte zou zijn aan huurwoningen. De eerste 5 jaar hoeft men niets te verwachten van nieuwbouwplannen.

 

De heer G. Kloezeman vraagt of wij contact hebben met het Geldersch Landschap i.v.m. natuurgebieden rond de Bloemendaal, waar niets aan beheer gedaan wordt, de distels, brandnetels en zuring tieren daar welig. De bedoeling is om daar een bloemrijk land van de maken. Er is overleg met HGL en daarbij zal door Emster Belang dit onderwerp aan de orde gesteld worden.

 

Kerstvolkszang 2011

 

De “Kerstvolkszang” op kerstavond in Emst is al enige jaren een succes met een grote opkomst. Als Toerustingcommissie van de Hervormde Kerk in Emst willen we daarom ook dit jaar weer deze bijeenkomst organiseren. Bij de Kerstvolkszang willen we in samenwerking met onze plaatselijke muziekvereniging Prins Bernhard liederen zingen die betrekking hebben op Kerst. Tussen de liederen door wordt het Kerstevangelie gelezen en is er een muzikaal intermezzo.

 

Wil je niet zingen, kom dan om te luisteren: het is uniek om als bewoners van Emst een dergelijke samenbindende avond te ervaren. Het wordt georganiseerd op dezelfde locatie als vorig jaar: tussen café Van de Schepop en Autobedrijf Riphagen aan het Hezeplein. De weg zal hiervoor worden afgesloten.

 

We hopen Kerstvolkszang te houden op zaterdagavond 24 december om 20.30 uur. Na het zingen staat er gratis Glühwein en Chocomel voor iedereen klaar!

U bent, jong of oud, inwoner van Emst of uit de omgeving, van harte welkom!

 

Hervormde Kerk Emst

 

Opening eerste Klompenpad, “Het Schaverensepad”

 

Na veel vergaderingen, besprekingen met betrokken partijen, uitzetten van de route, informatie verzamelen voor de brochure e.d., zijn begin juni  de leden van de Uitwerkgroep Klompenpaden en vele Emster vrijwilligers met aanhangwagens met houten palen en grondboren aan de slag gegaan om het eerste Emster Klompenpad, het Schaverensepad, te voorzien van paaltjes en routeplaatjes.

 

De weergoden waren ons goed gezind , de sfeer was meer dan goed te noemen en het is wederom gebleken dat vele handen licht werk maken. Langs deze weg wil het Emster Belang de vrijwilligers nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Het is heel fijn om te weten  dat wij voor het tweede Klompenpad weer een beroep op jullie mogen doen.

 

Tijdens de streekmarkt op ’t Smallert op 25 juni j.l. is het Schaverensepad officieel geopend. De openingshandeling  werd verricht door  vertegenwoordigers van alle partijen die de realisatie van dit Emster initiatief mogelijk hebben gemaakt, te weten het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Gelderland, de gemeente Epe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het startpaneel was voor deze gelegenheid tijdelijk op ‘t Smallert geplaatst en onder luid applaus werd de Emstervlag van het paneel  geschoven en was de officiële opening van het Emster Klompenpad een feit.

 

 

 Inmiddels is het startpaneel geplaatst bij de Hezebrink en is het Schaverensepad alweer enige maanden geopend. De belangstelling voor deze wandelroute is zeer groot en van zowel Emstenaren als van wandelaars van buitenaf heeft het Emster Belang veel goede reacties mogen ontvangen. Een veel gehoorde reactie is  “we zijn op plaatsen geweest waar je normaal niet komt”. Dit heeft zeker te maken met de paden die over particulier terrein lopen en door de eigenaren voor het Klompenpad zijn opengesteld. Aan het begin van deze particuliere paden zijn openstellingborden  geplaatst met daarop o.a. de tekst “honden verboden”. Deze maatregel komt uit het concept Klompenpaden van Stichting Landschapsbeheer Gelderland maar Emster Belang heeft in overleg met SLG en de particuliere grondeigenaren besloten dit te wijzigen in “Honden aangelijnd”. Emster Belang en de eigenaren vertrouwen erop dat de hondenbezitters met respect de particuliere paden zullen bewandelen en rekening houden met mens, dier en omgeving. De paden zijn uiteraard niet speciaal ingericht voor honden en men dient rekening te houden met stroomdraad en overstappers. Het is gebleken dat de functie van de overstappers niet voor iedereen duidelijk is.

Veel wandelaars gebruiken deze als zitplaats voor een rustpauze of om de schoenveters weer even aan te trekken. Daar is uiteraard niets op tegen maar de overstappers zijn  bedoeld om over het draad te stappen, dat een enkele keer over het pad gespannen is.

 

 

Het doel daarvan is de Schotse Hooglanders de gelegenheid te geven alle weiden te begrazen.  Voor het Schaverensepad is een brochure gemaakt waarin de route staat aangegeven en waarin tevens leuke wetenswaardigheden over het gebied staan beschreven. De nummering in de brochure correspondeert met de nummertjes op de routepaaltjes. De brochures zijn te koop bij Spar van Loo, Eetcafé van de Schepop, Restaurant de Drie Musketiers, Recreatiepark ’t Smallert, Dorpshuis de Hezebrink, Texaco-shop Tellegen, Restaurant Schaveren en Camping/Brasserie de Wildhoeve.

Op het startpaneel staat ook de route van het tweede Klompenpad, het Loobrinkerpad aangegeven. Helaas is er enige vertraging ontstaan bij het aanleggen van de wandelpaden in het Vossenbroek. De opening van het Loobrinkerpad zal dan ook waarschijnlijk in het voorjaar 2012 plaatsvinden.

 

Uit reacties is gebleken dat de inwoners van Emst het Schaverensepad waarderen en het een mooie wandelroute vinden. Om de route mooi en goed bewandelbaar te houden zullen er met enige regelmaat controles en klein onderhoud uitgevoerd moeten worden. Het Emster Belang vraagt daarvoor  vrijwilligers die gezamenlijk een “klein- onderhoudsploeg” willen vormen. Heeft u enige vrije tijd over en draagt u de Emster Klompenpaden een warm hart toe, meldt u dan aan bij het bestuur van het Emster Belang. Te zijner tijd mag u dan een uitnodiging verwachten voor een informatieavond voor onderhoudsvrijwilligers.

 

Namens de Klompenpaden Werkgroep, Ankie Lammers

 

Het scholenproject over landschap

 

In het kader van Levend Landschap werd ook een lesprogramma voor beide basisscholen gehouden. Mij werd gevraagd, als oud-onderwijzer,dit voor mijn rekening te nemen. Ik heb contact opgenomen met beide basisscholen in Emst. Beide reageerden erg enthousiast. Er werden data geprikt voor de beide onderdelen van het programma. Het eerste deel bestond uit een les aan de hand van een powerpoint -presentatie over de geschiedenis, de geologische kenmerken en het tegenwoordige Emst. Van het Emster Belang en Landschapsbeheer Gelderland kon ik ondersteunend materiaal gebruiken.  De afsluiting van de lessen bestond uit een spel over elementen in het landschap die wenselijk of niet wenselijk zijn in een groen landschap. De kinderen van de groepen 6 en 7 waren erg enthousiast en geboeid, vooral het spel sloeg erg aan.

 

Het tweede onderdeel van het project was een bezoek aan een kikkerpoel. De leerlingen van de School met de Bijbel gingen naar de poel van de familie Bokma en die van OBS de Sprenge naar de familie Pannekoek. Gewapend met schepnetjes, kaarten met afbeeldingen van dieren die in poelen voorkomen toog men naar de poelen. Iedereen was vol overgave aan het vissen en de vangsten werden gevraagd of opgezocht. Alles wat gevangen werd, werd in een aquarium gedaan, zodat iedereen de vangsten kon bewonderen. Ook minder algemene waterbewoners werden gevangen, zoals salamanders, rugstreeppadjes, staafwantsen en allerlei soorten kikkers. Het viel mij op dat de kinderen allemaal zeer geïnteresseerd waren en Gert Pannekoek vertelde mij dat meer dan de helft van de kinderen,soms met ouders, de volgende dagen al weer bij de poel te vinden waren. Ik heb de kinderen gevraagd om van het project een werkstukje of tekening te maken,die ze dan op de streekmarkt tentoon konden stellen. Op de streekmarkt hebben we de resultaten van het project aan de bezoekers kunnen laten zien.

 

Het derde deel was dus de streekmarkt waar de mensen het resultaat van het project konden bewonderen. De kinderen die meegedaan hadden aan het project kregen allemaal een ijsje.

Ik heb dit project met veel plezier en voldoening gedaan en wil iedereen die meegewerkt heeft heel hartelijk bedanken. Uit de vele positieve reacties valt op te maken dat dit zeker voor herhaling vatbaar is!

 

Wim Broekman

 

Landschapsdag met Streekmarkt Emster Belang

 

Op 25 juni organiseerde de uitwerkgroep Buitengebied van Emster Belang de eerste landschapsdag in combinatie met een streekmarkt. Doel van deze dag was om Emstenaren en bezoekers te informeren over ons platteland, het belang van  natuur en landschap en om streekproducten en -ambachten te laten zien. Er stond een grote diversiteit aan kramen en handwerkslui, die met veel enthousiasme de mensen

Tevens kon men gratis gebruik maken van de faciliteiten van de forellenkwekerij, de kaarsenmakerij en de speeltuin, was er een rondrit mogelijk over de Emster Enk, boden ezels de kinderen een wandeling aan op hun rug en kregen geïnteresseerden in de filmzaal boeiende informatie over landschap en natuur. Het geheel werd

 

 

opgeluisterd door optredens van de Cannenburgher Dansers en Shantykoor Kantje Boord.

 

Met steun van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en recreatiepark 't Smallert te Emst werd deze informatieve dag gehouden als onderdeel van het project Levend Landschap. Dat project wil  burgers stimuleren en ondersteunen bij het nemen van initiatieven, die bijdragen aan het levend en beleefbaar maken van ons landschap.

 

De dag werd officieel geopend door bestuurders van de provincie, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, gemeente Epe en de Stichting Landschapsbeheer. Zij  onthulden gezamenlijk het paneel, waarop de twee wandelroutes staan, die vanuit Emst gelopen kunnen worden en nu op de stoep staat van dorpshuis de Hezebrink. Het ene pad loopt richting Schaveren en het andere, dat begin 2012 geopend zal worden, richting Loobrink/Vossenbroek.

De hoogwaardigheidsbekleders waren vol lof over de bereikte resultaten in Emst, waarvan de ideeën kwamen uit het Dorpsplan 2008. Daarin staan wensen opgenomen van Emstenaren o.a. om te komen tot een ommetje Emst,  het aantrekkelijk maken van de erven in ons buitengebied, jong en oud bewust maken van ons platteland (o.a. met een scholen-/lesproject), etc. Het ommetje is nu vertaald in een tweetal wandelroutes vanuit Emst volgens het concept Klompenpad.

Op de landschapsdag waren ook de werkstukken te zien, die door de groepen 6 van de basisscholen in Emst waren gemaakt. Alle leerlingen kregen als beloning een ijskoude, smakelijke traktatie.

 

Ook radio Epe-Heerde was ter plekke met een live-uitzending, waarbij diverse bezoekers aan het woord kwamen. Illustratief voor deze dag en het project was de wens van een leerling van groep 5, die vroeg of het scholenproject ook in 2012 weer gehouden zou worden, want zijn broertje had zulke spannende verhalen verteld thuis over het bezoek aan een kikkerpoel, met wroeten in de grond en de les over het landschap en de natuur. Hij wilde ook wel erg graag zo'n les van Meester Broekman!

 

Ondanks de weinig zonnestralen waren alle betrokkenen erg enthousiast over het initiatief en de uitwerking van de markt. Wellicht tot volgend jaar....?!.

 

De uitwerkgroep

W.Broekman, H.Buers, HJ.de Graaf en Fr.Vos

 

Verkeerssituatie kruising Hanendorperweg / Vaassensebinnenweg

 

Het Emster Belang heeft bij de gemeente aangegeven dat de verkeerssituatie zoals deze gecreëerd is bij de kruising Hanendorperweg / Vaassensebinnenweg als onveilig wordt ervaren. De gemeente heeft de volgende reactie gegeven.

 

quote

Wij hebben begrip voor uw zorgen en hebben inmiddels - uit voorzorg - besloten op de vier aansluitende wegen van het kruispunt Hanendorperweg – Vaassense-binnenweg bliksem markering aan te brengen en hier het waarschuwingsbord J8 "opgepast gevaarlijke kruising" te plaatsen. Het nieuwe plateau is conform de landelijke richtlijnen van het CROW voor 60 km/uur wegen aangelegd en werkt voor deze wegen in het buitengebied voldoende snelheidsremmend. Het plateau maakt weggebruikers daarnaast beter bewust van de gelijkwaardigheid van de kruisende wegen. De aanvullende maatregelen (bliksemfiguratie en bebording) zal deze bewustwording bij weggebruikers verder vergroten, zodat zij hier meer rekening houden met het kruisend verkeer en deze met een aangepaste snelheid passeren. Wij zijn niet voornemens hier weer een voorrangsregeling in te stellen. Dit leidt volgens ons namelijk tot een hogere snelheid van het verkeer op de Vaassense-binnenweg.

unquote

 

Vanuit de vv Emst is ook de bezorgdheid over de verkeerssituatie aangekaart bij de gemeente.

 

Wilbert Stegeman

 

NB De Nieuwsbrief komt 2x per jaar uit. Voor het actuele laatste nieuws en nieuwe ontwikkelingen verwijzen wij u naar onze website: www.emsterbelang.nl

 

Disclaimer

Het bestuur en de redactie van het Emster Belang gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website en in de nieuwsbrieven. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven en sluit het bestuur/redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

Bankrekening:  36.44.18.206 t.n.v. Emster Belang
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel nr. 40102392

Home    PDF versie