N I E U W S B R I E F

Oktober 2014 Jaargang 17, nr. 2

COLUMN

In en rond Emst zie je ze steeds meer;  kleine standjes langs de weg waar boerderijproducten zoals eieren, groente en eigengemaakte jam worden aangeboden, tafeltjes met snuisterijen die van eigenaar mogen wisselen. Een bont palet aan kleinschalige handelswaar. Vrij tentoongesteld, zonder een verkoper erbij die op z’n waren toeziet.  Wel een klein afgesloten bakje erbij waar de koper zijn/haar vergoeding in kan doneren. Het doet mooi en gemoedelijk aan en menig recreant verbaast zich over het vertrouwen dat dit uitstraalt.

Nu de herfst weer nadert, of beter gezegd, net z’n intrede heeft gedaan, neemt het aanbod toe. Her en der verschijnen nieuwe uitstallingen waar kleurrijke pompoenen en kalebassen in uiteenlopende soorten en maten van eigenaar wisselen. Pompoenen en kalebassen; de voortekenen van een naderende winter? Het blad aan sommige bomen verkleurt en verdwijnt in rap tempo. Voor m’n gevoel vroeger dan andere jaren. Tot op heden kunnen we nog genieten van een mooie nazomer. Maar ook het komende jaargetijde kent weer z’n eigen aantrekkelijke charmes, al vragen die wat extra kleding .

 

De natuur in het nieuw ingerichte deel van het Vossenbroek begint zich steeds verder te ontwikkelen. De kaal ogende vlakte maakt nu geleidelijk aan plaats voor  een aantrekkelijk en gevarieerd landschap om te wandelen. Ook het ingestelde beheer in het Bloemendaal begint z’n vruchten af te werpen. De aantrekkelijkheid van dat gebied is het laatste jaar aanzienlijk verbeterd.

 

In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid.  We krijgen signalen dat er  op een aantal wegen in de kern, zoals de Stationsweg, soms veel te hard wordt gereden. Dat is ook een klacht die gehoord wordt op de Oranjeweg en de Vaassensebinnenweg. Daar waar we daar zelf debet aan zijn, vragen we u om uw snelheid te temperen en anderen erop te attenderen. De veiligheid op het kruispunt Hanendorperweg – Vaassensebinnenweg vraagt extra aandacht. Met het afwaarderen van de snelheid naar 60 km/uur is dit tevens een gelijkwaardige kruising geworden. De aangebrachte verhoging in het wegdek op de kruising is onvoldoende om automobilisten te dwingen hun snelheid fors te minderen. Hierdoor ontstaan bijzonder onveilige situaties, met name voor het (fietsend) verkeer op de Hanendorperweg. Samen met de voetbalvereniging zullen we bij de gemeente aandringen om dit te veranderen.

 

Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen hoe het bestuur van het Ebbenhuis en  Café/Restaurant Van de Schepop de handen ineen hebben geslagen om de maandelijkse maaltijdvoorziening voor ouderen in ‘t Ebbenhuis overeind te houden. We zijn daar erg blij mee. Verder krijgt de dorpswandeling die door gemeente, hulp- en zorgdiensten en Emster Belang dit voorjaar was georganiseerd, een vervolg in de vorm van een inloopavond in De Hezebrink, waarin de uitkomsten van die inventarisatie worden toegelicht en de voorstellen worden gedaan over hoe dit op te pakken.

 

We wensen u veel leesplezier.

 

Het bestuur.

 

UIT DE JAARVERGADERING 26 MAART 2014

De heer Van Egmond merkt op dat er in het dorp weinig parkeerplekken zijn voor de fiets. Het beleid is erop gericht dat de fietsen bij voorkeur bij de Oranjeweg geplaatst worden.

Inzake de affaire met Peter de Weerd van de Stationsweg deelt het bestuur mee dat zij het College van Burgemeester en Wethouders indringende vragen heeft gesteld. Inmiddels is bekend dat Peter de Weerd mag blijven functioneren op zijn huidige plek, maar dat hij de bijgebouwde opstallen moet afbreken.

BéBrummel vraagt zich af waarom hij geen groen afval mag brengen met zijn trekker. Is inmiddels weer mogelijk.

Johan Koop vraagt naar de toekomst van ’t Ebbenhuis. Afgesproken is dat gedurende de komende 5 jaar nieuwe mogelijkheden verkend worden.

 

AAN ALLE EMSTENAREN,

 

Eén van de bestuursleden van het ‘Emster Belang’, tevens ouderling van de hervormde gemeente van Emst, heeft me gevraagd dit stukje te schrijven met de vraag of ik mijzelf wil voorstellen als de nieuwe predikant van het dorp. Bij dezen.

 

Vanaf 1 augustus jl. mogen wij ons ook Emstenaren noemen. Ik moet zeggen: Dat voelt goed. We weten ons welkom in het dorp. De bevolking komt gemoedelijk op ons over.

Wij zijn de familie Van den Noort en wonen aan de Vaassenseweg 3. Op 15 juni jl. ben ik als predikant aan de hervormde gemeente van Emst verbonden. Voorheen woonden wij als gezin in Kampen. Daar was ik werkzaam in het onderwijs als docent godsdienst.

 

Wij hebben vier kinderen gekregen. Onze oudste is een dochter. Zij is dit seizoen begonnen op de HAVO aan de ‘Jacobus Fruytier Scholengemeenschap’ te Apeldoorn. Onze andere kinderen, drie jongens, zitten op de ‘School met de Bijbel’ te Emst.

Een predikant heeft natuurlijk ook hobby’s. Als ik dat in twee woorden moet samenvatten is dat voor mij: muziek en sport. Als het om muziek gaat houd ik erg van zingen (koor) en piano- en orgelspelen. Wat de sport betreft ben ik een liefhebber van racefietsen. Op deze prachtige Veluwe zal de liefde voor de mountainbike ook wel weer aangewakkerd worden. De omgeving is hier werkelijk schitterend: op de scheiding van bos en heide aan de ene kant en de IJsseldelta aan de andere kant. Het lijkt me heerlijk dat allemaal op de fiets nog eens te verkennen.

Mijn werk in de gemeente bestaat uit het voorbereiden van- en het houden van preken, het leiden van trouwdiensten en begrafenissen, het geven van catechese, het pastoraat, vergaderwerk in de gemeente, noem maar op. We zijn erg blij met de plek die we hier gekregen hebben en weten ons in Emst, en ook in de kerkelijke gemeente van Emst, heel duidelijk op onze plek. Daarin hebben we de leiding van God ervaren.

 

Er komt natuurlijk veel werk in de gemeente op me af, maar weet dat ik er graag wil zijn voor het hele dorp. Als predikant weet ik me geroepen om Gods boodschap aan mensen door te geven en in moeilijke situaties nabij te zijn. De kern van de boodschap vind ik verwoord in Romeinen 6 (Bijbelboek): “Het loon op de zonde is de dood, maar de genade van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere”. Een prachtige samenvatting van de Bijbelse boodschap. Mocht u vragen hebben, op het gebied van het geloof in God, alsook andere vragen, van harte welkom aan de Vaassenseweg 3. Wellicht komen we elkaar wel eens ergens tegen: in de Hezebrink, in de winkel, bij de sportgelegenheden of waar dan ook.

 

Hartelijke groet, ook namens Margrieta (mijn vrouw) en Arianne, Robert, Joas en Jefta,

 

Ds. E. van den Noort

 

 

 

BEZOEK AAN DE KIKKERPOEL.

 

In het voorjaar is “meester Broekman” , oud onderwijzer van OBS de Sprenge Emst  met groep 6 van deze school naar de poel geweest van de familie Pannekoek aan de Hanendorperweg. In het kader van het project “Levend Landschap” doet Wim Broekman dit al enige jaren om de kinderen kennis te laten maken met de flora en fauna in en nabij een kikkerpoel. Eerst wordt er door Wim een theorieles gegeven op school en een week later gaat hij met de jeugd op de fiets naar de kikkerpoel. Gewapend met laarzen, schepnetjes en potjes met een vergrootglas kunnen de kinderen de waterdiertjes vangen en van dichtbij bekijken.  Het wordt dan ook altijd al heel snel duidelijk dat er heel veel verschillende diertjes leven in het water en er wordt dan ook van alles gevangen. De enorme kennis van meester Broekman op het gebied van alles wat leeft in de natuur, is dan ook hard nodig want de kinderen willen natuurlijk allemaal weten wat ze in hun potje hebben zitten.Het enthousiasme waarmee de kinderen (en Wim Broekman) op zo’n middag bezig zijn, is geweldig om te zien en te horen en heeft  tevens een belangrijke educatieve functie.  Voordat men weer op de fiets terug gaat naar school worden de gevangen diertjes uiteraard weer terug gezet in de poel. Een geweldige natuurles waarvan er hopelijk nog vele zullen volgen.

Heel hartelijk dank “meester Broekman” voor deze leuke, leerzame activiteit en de familie Pannekoek voor de gastvrijheid op “Landgoed Hanendarp”.

             

Ankie Lammers

 

BUFFETMAALTIJDEN IN ’T EBBENHUIS

Eind juni werden wij verrast door de mededeling van Viattencedat ze wilden stoppen met de buffetmaaltijden zoals die vanaf het begin werden aangeboden. Het werd te duur.

Daarnaast introduceerde men een geheel nieuwe vorm van maaltijden in hun huizen zoals de Speulbrink en de Klaarbeek: Half voorgegaarde maaltijden die in een grote hoge kast gegaard moeten worden. De kast die in ’t Ebbenhuis reeds aanwezig is voor de dagopvang, is te klein voor onze buffetmaaltijden. De vorm waarin deze maaltijden aangeboden kon worden, sprak ons ook niet aan. We hebben Viattence bedankt voor de jarenlange verzorging van de maaltijden, maar wij gaan niet op hun aanbod in.

Bij de Bloemfontein in Vaassen speelde hetzelfde probleem. Een mogelijkheid was om aan te haken. Echter wij zagen teveel haken en ogen bij hun oplossing. Reden waarom wij zelf op zoek gegaan zijn naar een eigen oplossing.

 

Ineke van de Schepop bezig met voorbereidingen voor het buffet in het Ebbenhuis

Eetcafé Van de Schepop hebben wij bereid gevonden om op proef een jaar lang onze buffetmaaltijden te verzorgen. Wij zijn blij met deze oplossing en wensen Ineke en haar team veel succes! De eerste maaltijd zit er op en wat een succes: helemaal uitverkocht en ook heerlijk.

Dorothee Gorter

IN GEBRUIKNAME VAN NIEUWE EN VERBOUWDE HOEKSTEEN.

 

Met inzet van veel vrijwilligers is de Hoeksteen bij de kerk aan de Vaassenseweg verbouwd en uitgebreid. Er is een nieuwe grote zaal gemaakt voor verschillende activiteiten in de gemeente en geheel onderkelderd. Hierin bevinden zich zalen voor verschillende clubs, zoals een gezellige ruimte voor de oudere jeugd en een knutselruimte voor de jongeren. Ook bevindt zich hier een oppasruimte voor de kleine kinderen van de gemeente op zondagmorgen gedurende de kerkdienst. Tevens is hier ruimte gemaakt voor de bibliotheek, die uit zijn jasje was gegroeid  In de oude zaal is een nieuwe keuken gekomen, de

hal is groter gemaakt voor een ontmoetingsplek en er is een nieuwe aula gemaakt en nog een vergaderzaaltje dat ook bij de grote zaal kan worden aangetrokken. De toiletgroep is geheel vernieuwd en er is tevens een invalidentoilet gemaakt.

 

Hoekje bij de entree

 

Kinderkoor Irene

Al met al een behoorlijke verandering die met veel gemeenschapszin tot stand is gekomen. Ook voldoet nu het gehele gebouw aan de eisen van brandveiligheid.  Wanneer u het een keer wilt zien, op maandagavond en dinsdagavond is het gebouw altijd open omdat er dan veel activiteiten zijn. Ook de bibliotheek is dan open van 19.00 tot 20.00 uur.

Wim v.d. Berg

“KLOMPN PAD?   NOOIT U-DACH  DAT DOAR ZO VEULE  VOLK OP AF ZOL KOMN

Een veel gehoorde opmerking van de bewoners van Emst die langs de routes van de Klompenpaden wonen.  Niet onterecht want de beide klompenpaden worden heel goed bewandeld. De referenties die de wandelaars kunnen achterlaten op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) liegen er dan ook niet om. De wandelaars van buitenaf genieten volop van ons mooie landschap met bossen, landgoederen en natuurgebieden en roemen veelal de duidelijke bewegwijzering en de goed onderhouden wandelpaden. Zelfs het appelgebak van de “plaatselijke horeca gelegenheid” wordt aangeprezen.  De Emstenaren zijn kennelijk trots op haar omgeving en de klompenpaden want  velen van hen dragen een steentje bij om de routes mooi en bewandelbaar te houden. De Werkgroep Klompenpaden, de naloop vrijwilligers, de onderhoudsploeg en zeker niet in de laatste plaats, de aanwonenden.  Op heel veel plaatsen langs de routes wordt een deel spontaan onderhouden door aanwonenden. Keurig gemaaid, afval opgeruimd en bankjes schoongemaakt. Een prachtig gebaar van deze Emsternaren en een teken van gemeenschapszin. 

 

 

Ook de naloop vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed onderhouden van de wandelroutes. Maandelijks worden de routes door hen gecontroleerd en knelpunten worden gemeld bij de coördinator Johan Koop. Johan probeert zoveel mogelijk de problemen op te lossen waarvoor hij soms ook een beroep doet op de vrijwilligers die kunnen maaien met een bosmaaier. Gezamenlijk lukt het dus prima om de Klompenpaden in Emst te onderhouden. Namens het Emster Belang en de Werkgroep Klompenpaden heel hartelijk dank voor ieders bijdrage hierin.

In de komende maanden zal er een begin gemaakt worden met het vervangen van de bordjes. Deze blijken niet erg kleurvast te zijn. Een mooie klus voor de wintermaanden zullen we maar zeggen.

 

 

 

Toen deed ie ut nog

 

De Werkgroep heeft onlangs ervaren dat goed gereedschap het halve werk is. Emster Belang beschikte zelf over een verouderde bosmaaier die in het voorjaar kapot is gegaan en niet meer bruikbaar was. Het zelf beschikken over een bosmaaier heeft als voordeel dat je te allen tijde problemen van te hoog gras, brandnetels  e.d.  op kan lossen. Na rijp beraad werd besloten, ondanks de hoge kosten, een nieuwe bosmaaier aan te schaffen.  Emster Belang heeft contact gezocht met Erik van Eek van SLG en tot onze grote vreugde zijn de kosten van de nieuwe bosmaaier geheel vergoed door SLG. Een heel mooi gebaar waar wij SLG zeer erkentelijk voor zijn.

 

Ankie Lammers.

 

 

 

 

HANDHAVING M.B.T.SNELHEIDS OVERTREDINGEN STATIONSWEG EMST

 

In het voorjaar is door enkele bewoners van destationsweg in Emst

aan EB verzocht om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor

handhaving m.b.t. snelheid. Er wordt volgens betrokkenen regelmatig

veels te hard gereden over de stationsweg ondanks de reeds aangebrachte

snelheid beperkende maatregelen zoals borden en drempels. Uiteraard

hebben wij aan het verzoek voldaan en bij de gemeente deze vraag

voorgelegd.  Hieronder een rapport m.b.t. landelijke maatregelen inzakesnelheidsperikelen.

 

Politietoezicht en rijsnelheid

 

Snelheidslimieten worden in Nederland veelvuldig overtreden. Aangezien snelheid een belangrijke factor is bij verkeersongevallen, is toezicht op rijsnelheden een van de speerpunten in de beleidsplannen van de Nederlandse politie. Verschillende methoden van snelheidstoezicht zijn succesvol gebleken in het terugdringen van snelheid en ongevallen. De methode van rijdende surveillance is minder effectief om ongevallen te reduceren, maar wel zeer geschikt om hardnekkige, grove overtreders te pakken, het doel waarvoor deze methode vaak wordt ingezet. De publieke steun voor snelheidstoezicht is de laatste jaren gegroeid. Alle verschillende methoden van snelheidstoezicht ondervinden tegenwoordig steun van een meerderheid van het publiek; de minste steun hebben toezichtmethoden die minder goed zichtbaar zijn.

 

Achtergrond en inhoud

 

Snelheid is een belangrijke factor bij verkeersongevallen. Snelheidslimieten in Nederland worden vaak overtreden met percentages overtreders variërend van 20% tot 40% op de meeste typen wegen (Van Schagen et al., 2004; 2010). Veel maatregelen die genomen zijn in de periode 1998-2007 en pasten in de Duurzaam Veilig-visie (30km/uur-zones, 60 km/uur-zones, rotondes) waren erop gericht om de snelheid op gevaarlijke punten in het verkeer te verminderen . Omdat maatregelen aan de weg (of in het voertuig) echter niet altijd op korte termijn realiseerbaar zijn, is politietoezicht op rijsnelheid een maatregel om de verkeersveiligheid te vergroten .

 

Hoe werkt politietoezicht?

 

De politiecontroles langs de weg bepalen de zogenoemde objectieve pakkans of handhavingsdruk. Op grond van de handhavingsdruk en datgene wat weggebruikers hierover lezen in kranten of horen van vrienden of kennissen, schatten zij in hoe groot de kans is dat ze betrapt zullen worden op een overtreding (subjectieve pakkans). Wanneer weggebruikers deze pakkans voldoende groot achten, zullen ze overtredingen vermijden.

De preventieve effecten van politietoezicht zijn in het algemeen groter naarmate de subjectieve pakkans en de zekerheid van straf groter is, de straf sneller volgt op de overtreding, en de sociale acceptatie van nut en noodzaak van de te handhaven verkeersregel (het publieke draagvlak) groter is. Elk van deze elementen vormt een schakel in de keten van verkeershandhaving. Als bijvoorbeeld de subjectieve pakkans klein is, zullen de strafmaat, de zekerheid van bestraffing en de snelheid van bestraffing weinig verschil uitmaken bij het voorkómen van overtredingen.

In de praktijk is de werking van de pakkans overigens beperkt. Ten eerste zijn er ook andere factoren van invloed op snelheidsgedrag (zoals kenmerken van de weg, snelheid van andere automobilisten, ongemerkt te hard rijden en dergelijke). Ten tweede schatten automobilisten voor sommige wegen de pakkans laag in. Voor vergroting van de subjectieve pakkans is het belangrijk dat controles met de nodige publiciteit samengaan, dat zij met enige regelmaat gehouden worden, en dat zij onvoorspelbaar, goed zichtbaar en moeilijk te omzeilen zijn.

 

Hoe is het snelheidstoezicht wettelijk geregeld?

 

Een belangrijk wettelijk kader voor het politietoezicht in Nederland vormt de in 1992 ingevoerde Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV), de zogenoemde 'Wet Mulder'. Met deze wet worden veelvoorkomende gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke verkeersvoorschriften administratiefrechtelijk afgehandeld in plaats van strafrechtelijk, zoals snelheidslimiet overschrijdingen van minder dan 30 km/uur op een niet-autosnelweg. En van minder dan 40 km/uurop een autosnelweg. Grotere snelheidsovertredingen vallen nog steeds onder het strafrecht: na een overschrijding van meer dan 30 (of 40) km/uur volgt een schikkingsvoorstel en eventueel een dagvaarding, en bij een staande houding van een weggebruiker die de limiet met meer dan 50 km/uur heeft overschreden volgt invordering van het rijbewijs.

De Wet Mulder heeft ertoe geleid dat de afhandeling van verkeersovertredingen aanzienlijk sneller, efficiënter en completer is geworden met minder werkbelasting voor politie en justitie. Dit houdt verband met het feit dat de aansprakelijkheid bij Mulder-overtredingen bij de eigenaar/kentekenhouder van het voertuig ligt in plaats van bij de bestuurder. Dit maakt het mogelijk om met camera's overtredingen vast te stellen en via de gefotografeerde nummerplaat de kentekenhouder te beboeten. Beroep tegen de straf is mogelijk, maar de bewijslast ligt bij de kentekenhouder.

De minister van Justitie stelt in samenspraak met de Tweede Kamer de hoogte van de boetes vast. Met de invoering van het Tarievenhuis per 1 januari 2006 is invulling gegeven aan de motie-Oplaat. Kern van de motie is ‘hoe gevaarlijker, hoe duurder’. Als gevolg hiervan zijn de tarieven voor de kleinere snelheidsovertredingen verlaagd, maar met elke kilometer extra boven de limiet loopt de boete snel op. Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom worden iets zwaarder beboet dan die buiten de bebouwde kom, en die weer iets zwaarder dan overtredingen op autosnelwegen. De boetes voor snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden zijn in alle gevallen aanzienlijk hoger. Op 1 april 2008 zijn de boetes voor de Mulder-overtredingen met 20% verhoogd en wordt de hoogte van de boetes in principe eens in de twee jaar aangepast aan de ontwikkeling van het prijspeil (indexering).

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de verkeersboetes verder verhoogd met administratiekosten. Ook worden ‘asociale’ overtredingen (zoals geen voorrang verlenen aan een voetganger bij een oversteekplaats, een auto besturen terwijl het rijbewijs is ingenomen, negeren van een aanwijzing van een verkeersregelaar) en bovengemiddelde snelheidsovertredingen harder aangepakt. De boetes zijn extra verhoogd voor snelheidsovertredingen op wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, waardoor deze hoger uitkomen dan snelheidsovertredingen op andere wegen. Een boete voor 10 km/uur te hard rijden binnen een 30km/uur-zone bijvoorbeeld, bedraagt niet langer 54 maar 93 euro. De boetes zijn eveneens extra verhoogd bij snelheidsoverschrijdingen op wegen waar men 130 km/uur mag rijden. De opbrengsten van de bekeuringen worden toegevoegd aan de algemene middelen van de overheid.

 

Hoe is het snelheidstoezicht organisatorisch geregeld?

 

Verkeershandhaving is een van de onderdelen van de basispolitiezorg. In Nederland bestaat het politiewerk op straat voor een derde tot twee derde deel uit het controleren, behandelen of anderszins omgaan met verkeersgebeurtenissen.  Het toezicht op rijsnelheden is een van de speerpunten in de beleidsplannen van de Nederlandse politie.

Op regionaal niveau worden belangrijke beslissingen over verkeershandhaving genomen in het reguliere driehoeksoverleg tussen de korpsbeheerder (meestal de burgemeester van de grootste stad), de regionale hoofdofficier van justitie en de korpschef van politie.

Naast het reguliere politietoezicht op verkeersovertredingen kennen de regionale eenheden van de nationale politie regionale verkeershandhavingsteams (RVHT’s). De afspraken voor de inzet van de reguliere politie en de aanvullende inzet van de speciale verkeershandhavingsteams worden per speerpunt vastgelegd in een convenant. De afspraken betreffen zowel de inzet in controle-uren als de te gebruiken handhavingsmethoden. De korpsbeheerder, korpsleiding, het lokaal OM en een vertegenwoordiger van het Landelijk Parket Team Verkeer ondertekenen het convenant. De convenanten worden elke twee jaar vernieuwd en desgewenst aangepast. Evaluatie vindt plaats op basis van bereikte resultaten (ongevallen en overtredersgedrag).

 

Hoeveel snelheidsbekeuringen worden er uitgedeeld?

 

Snelheidstoezicht heeft in de regionale handhavingsplannen een belangrijke plaats. Er wordt naar gestreefd ruim de helft van de capaciteit (in mensuren) hierop in te zetten. Het aantal snelheids-bekeuringen in het kader van de wet Mulder is de laatste jaren een factor vier á vijf hoger dan in 1995.

Vanaf 2000 hebben met name ook de inzet van mobiele radarcontroles door RVHT's en het gebruik van trajectcontrole bijgedragen aan de toename van snelheidsbekeuringen. Snelheidsovertredingen maken op dit moment ongeveer 75% uit van alle WAHV-zaken; in 1995 was dit nog 50%. Net als in de voorgaande jaren is in 2012 ongeveer 45% van de snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom geconstateerd. Op de provinciale wegen buiten de bebouwde kom is 23 procent van de bonnen uitgeschreven en op de autosnelwegen 32 procent.

 

Feit: stopafstand bij 120 km/uur is 24 auto's van gemiddelde lengte

In Nederland wordt intensief op snelheid gecontroleerd. Snelheidscontroles vinden om drie redenen plaats. Allereerst omwille van de verkeersveiligheid, want snelheid speelt een rol bij elk verkeersongeval. Het milieu is een tweede goede reden: hoe harder een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, hoe meer CO2-uitstoot en hoe meer geluidsoverlast. De derde reden is mobiliteit. Files ontstaan minder snel als weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden. Bovendien is de kans op ongelukken kleiner, en ook dat scheelt files: bijna 13% van de files is direct te wijten aan een ongeval.Snelheid kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. Voor automobilisten is de kans op overlijden bij een aanrijding met een snelheid van 80 km/uur bijvoorbeeld al twintig keer groter dan bij een snelheid van 30 km/u. Nog treuriger zijn de cijfers over fietsers en voetgangers. Bij aanrijdingen met een snelheid van slechts 35 km/u komt 5% van de fietsers of voetgangers om het leven. Bij 48 km/u is het aandeel met dodelijke afloop al opgelopen tot 45% en bij 64 km/u overleeft nog maar 15% de klap.

Sancties

Relatief  kleine overtredingen worden afgedaan met een boete. Overschrijdingen van meer dan 30 km/uur (en op de snelweg met 40 km/uur) worden geregistreerd. Afhankelijk van de voorgeschiedenis levert zo'n overtreding een forse boete of een dagvaarding op. Bij overschrijding van de maximumsnelheid van 50 kilometer of meer wordt bij staande houding het rijbewijs ingevorderd. Bij zeer grove overtredingen kan de zogenaamde artikel 130-procedure gestart worden, waarbij de bestuurder een onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een motorrijtuig te besturen. Afhankelijk van de uitkomst kan het CBR het rijbewijs permanent ongeldig verklaren.

Bron: SWOV, Den Haag, januari 2014

 

 

 

  

BUURTWANDELING IN HET KADER VAN “WIJKGERICHT WERKEN”

In het kader van het Wijkgericht Werken werd op dinsdag 20 mei, op initiatief van de gemeente Epe, een buurtwandeling gehouden door de kern van Emst. Deze buurtwandeling was de start van het project wijkgericht werken in Emst met als doel samen met de bewoners van diverse wijken te kijken naar de leefbaarheid, knelpunten en wensen voor de leefomgeving. Verschillende organisaties waren vertegenwoordigd, gemeente Epe, Triada, SWO/E ,Koppel, Verian en de politie. Tijdens de buurtwandeling kon men samen met de deelnemende organisaties kijken naar de wijk. Met hoeveel plezier woont men eigenlijk in de wijk, wat mist men en wat vinden de bewoners juist bijzonder prettig?

De gemeente wil graag weten wat de bewoners vinden van hun wijk en wat men verwacht van de gemeente en deelnemende organisaties. Ook wil men graag weten op welke manier de bewoners zelf een steentje willen en kunnen bijdragen. Alle ideeën en suggesties zullen worden vastgelegd in een wijkplan.

Alle bewoners van de kern Emst waren schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze buurtwandeling. Ongeveer 40 inwoners hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en de start van de wandeling was bij de Hezebrink. De aanwezigen vertrokken  in twee groepen met in elke groep een vertegenwoordiger van de betrokken organisaties. De ene groep wandelde door de Kerkhofweg, Gelders Kwartier, Oranjeweg en Hoofdweg en de andere groep het gedeelte tussen de Ds. van Rhijnstraat, Hanendorperweg, Hogeweg, Hezeweg alsmede de Vaassenseweg.

Tijdens de wandeling werden door de bewoners verschillende punten aangewezen zoals slechte bestrating van de trottoirs, bomen die overlast veroorzaken en slechte afwatering van het riool . In de gehele kern is er volgens de bewoners sprake van te weinig parkeergelegenheid. Ook het hondenpoep beleid wordt niet overal nageleefd en zorgt nog steeds voor overlast. Het onderhoud van het gemeentelijke groen laat te wensen over. De snelheid waarmee het verkeer door de wijken rijdt, zorgt voor onveilige situaties.

 

Onder de wandelaars was ook wethouder Joop van Nuys aanwezig en hij kon ter plaatse enkele toezeggingen doen. De overlast veroorzaakt door bomen, o.a. in de Hullandstraat, Kerkhofweg en Leeuwenboomweg, zijn geen reden tot kappen van de bomen. Wel kon de wethouder toezeggen dat er komende herfst bladkorven geplaatst zullen worden waarin de bewoners het blad kwijt kunnen. Tegen overlast van hondenpoep langs de Molenweg zal er een houder met zakjes worden geplaatst.

In het Gelders Kwartier zullen nog een aantal parkeerplaatsen aangelegd worden en het plaatsen van de speeltoestellen voor met name jonge kinderen zal in overleg met de bewoners van het appartementencomplex gerealiseerd worden.

De parkeerproblematiek langs de Hoofdweg en de slechte afwatering van het riool (fietspad) zullen worden meegenomen in het reconstructieplan Hoofdweg. De wethouder kon geen enkele toezegging doen op welke termijn deze reconstructie zal plaatsvinden. Dit is o.a. afhankelijk van de infrastructuur want de gemeente streeft ernaar gelijktijdig deze, waar nodig is, te vernieuwen om zo te voorkomen dat enkele jaren na de reconstructie de weg weer op de schop zou moeten. Bewoners van de Hoofdweg hebben aangegeven dat zij nauw betrokken willen worden bij de herinrichting van de Hoofdweg.

INLOOPAVOND WIJKGERICHT WERKEN 4 NOVEMBER A.S. VAN 19.00 UUR TOT 21.00 UUR IN DE HEZEBRINK

De gemeente Epe organiseert op 4 november a.s. een inloopavond in de Hezebrink. Deze avond is een vervolg op de buurtwandeling en ook hiervoor zullen de inwoners van de kern van Emst uitgenodigd worden door de gemeente. Alle deelnemende organisaties zullen eveneens aanwezig zijn om de resultaten van de buurtwandeling te bespreken. Heeft u vragen, leuke ideeën, wensen of knelpunten betreffende uw straat of buurt, er zal gelegenheid zijn in gesprek te gaan met de gemeente en met de deelnemende organisaties. Zowel de buurtwandeling als de inloop avond zijn bedoeld om de ideeën van de inwoners op te nemen in het nieuw op te stellen wijk plan Emst. Een wijkplan wat uiteindelijk moet leiden tot een gezonde samenleving in een prettige woonomgeving.

Ankie Lammers

  

Boerderij in Emst

 

Foto ter beschikking gesteld door mw. B. Immeker

PDF Printversie