Organisatie

“De vereniging Emster Belang stelt zich ten doel het algemeen welzijn van Emst te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door datgene uit te voeren, te ondersteunen en aan te moedigen, wat kan dienen ter bevordering van het algemene welzijn der gemeenschap Emst en door daar waar nodig Emst te vertegenwoordigen, waaronder begrepen het voeren van verwerende en eisende procedures, zowel zakelijk administratie als privaatrechtelijk.” Aldus de statuten van 7 januari 1947………..

In de afgelopen 60 jaar was het niet echt noodzakelijk de doelstelling bij te stellen. Het Emster Belang staat hier nog steeds achter. De aandachtspunten en onderwerpen zijn in die ruim 60 jaar sterk veranderd. Het Emster Belang ondersteunt en neemt zelf initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke ontwikkelingen voor ons dorp Emst in alle facetten en anticipeert hierop door b.v. het (mede-)voeren van discussies.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging.

Door de veelheid en samenhang van onderwerpen is het 7-koppig bestuur onderverdeeld in commisies.

Het bestuur en de commissies.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: S. (Sjoerd) Bokma
Vice voorzitter: G. (Gert) Pannekoek
Penningmeester: Y. (Yolanda) Klomps
Secretaris: D.T. (Dorothee) Gorter
De Pal 38,  8161 ZZ Epe
2e secretaris: A. (Ankie) Lammers
Leden: A. (Aart) Vos
   
   
   
Website: W. Stegeman

Commissies

Wonen en werken: Sjoerd en Freek
Verkeer en veiligheid / Recreatie en toerisme:  
Buitengebied en visies: Ankie
Communicatie (pr): Dorothee en Sjoerd
Secretariaat: Dorothee en Ankie

Gezichten

 Sjoerd Bokma

 Dorothee Gorter

Gert Pannekoek

 Ankie Lammers-Braakman

Yolanda Klomps

Aart Vos

Home