Het Emster Belang heeft met de opbrengst van de verkoop van het Ebbenhuis een Ebbenhuisfonds opgericht.  Met dit fonds steunen we eenmalige lokale initiatieven (projecten) die de sociale, maatschappelijke en culturele leefomgeving verbeteren, en waarvan inwoners van Emst langdurig kunnen profiteren. Zo wil het Ebbenhuisfonds bijdragen aan het versterken van de saamhorigheid en het welzijn in Emst.